STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

Nytt nummer av tidningen Stiletten ute. Tema hjälpmedel.

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2007 13:27 CET

Maktmedel

Nytt nummer av tidningen Stiletten ute. Tema hjälpmedel.

På omslaget håller en proteshand en hammare. På hammarens huvud står ordet ”hjälpmedel" ingraverat. Och rubriken lyder: maktmedel.

På 24 sidor avhandlar Stiletten 4/2007 alltifrån Madodds som rappar Internethitten CP-skräck till Kanadas nya guvernör som fick ta sidoingången. Bland nyheterna hittar du tips om dövfilmfestivalen och hur du kan bli statist på Sveriges Television.

Numrets tema är hjälpmedel och här kan du läsa om regeringens försöksverksamhet som ska pågå i tre landsting fram till och med 2009. Försöket går ut på att hjälpmedelsanvändare i större utsträckning ska få välja hjälpmedel själva och Stiletten har besökt Norge för att se hur ett liknande system fungerar där. En typ av hjälpmedel som det av och till talas om är sexhjälpmedlen. Men var finns de? Stiletten har gett sig ut på jakt efter hjälpmedlen som inget landsting vill subventionera.

Stiletten är en av landets mest tillgängliga tidningar om funktionshinder. Vi finns förutom i tryckt text även på nätet och inläst på cd-skiva.Beställ ett recensionsexemplar av tidningen genom att mejla: info@stil.se

Tidningen på nätet som PDF-fil: http://www.stil.se/viewpage.php?page=974 eller i textformat: http://www.stil.se/viewpage.php?page=1307

Finn Hellman, Redaktör

finn.hellman@stil.se

08-506 221 96

070-874 55 22

______________________________________________________________________Independent Living är en filosofi och en internationell medborgarrättsrörelse av människor med funktionshinder som arbetar för självbestämmande, lika villkor och självrespekt. Stiletten drivs av några av IL-rörelsens svenska grenar: assistansanordnarna STIL (Stiftarna av Independent Living i Sverige), GIL (Göteborgskooperativet för Independent Living) och HIL (Kooperativet Helsingborg Independent Living).Stiletten finns i tre format: Läs på Internet: www.stil.se eller prenumerera på Stiletten som pappers- eller taltidning. Sätt in 200 kr (privatperson) eller 300 kr (företag) för ett år på bankgironr 297-4797 och märk talongen "Stiletten". Antal utgåvor: 6 nummer per år.

______________________________________________________________________

STIL, Arenavägen 63, 7 tr – www.stil.se – 08-506 221 50 – info@stil.se