Svenska EnergiAskor

Nytt Nyhetsbrev från Svenska EnergiAskor

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 09:30 CET

Askor från energiproduktion kan göra stor miljönytta genom att ersätta naturmaterial och därvid spara på ändliga resurser säger Monica Lövström, vd Svenska EnergiAskor.För ett hållbart energisystem är det viktigt att få in askorna på ett miljösäkert sätt i kretsloppet. I vårt nyhetsbrev kommer vi bland annat att visa olika exempel på hur askan kan användas.

Svenska Energiaskor ger regelbundet ut ett nyhetsbrev som belyser inom området energiaskor. Bland annat tas goda exempel på användning av askor upp, till exempel kan askor användas för återföring till och gödsling av skog och mark, som jordförbättringsmedel, för täckning av deponier och som vägbyggnadsmaterial. I nyhetsbrevet redogörs även för remissvar som lämnats samt idéer och funderingar i form av krönikor.


I vårt senaste nyhetsbrev tar vi upp att askmängerna i Sverige ökat med 20 % sedan 2006. Askor är en nyttig råvaruresurs som kan ersätta ändliga naturmaterial. Vi visar t.ex. hur energibolaget Mälarenergi i Västerås sparar både naturresurser och pengar genom att använda sin aska. Av askan tillverkas en mycket hållfast betong som används som markförstärkning när företaget gjuter en stor uppsamlingsplats för tunga containrar. Mälarenergi menar att de även skulle kunna ta hand om askorna från andra energibolag i mellansverige så att man gemensamt kan åta sig större anläggningsprojekt. Vi tar också upp den av Naturvårdsverket föreslagna Avfallsplanen för Sverige 2012 - 2017. I planen framhålls att den miljö- och hälsomässigt säkra användningen av avfall behöver öka. NV skriver också att materialåtgången vid byggande av vägar och andra anläggningar är betydande varför det finns goda möjligheter att utnyttja lämpligt avfall. SvEA tycker att detta är bra! Här har myndigheter och energi- och återvinningsbranscher ett gemensamt intresse. Det krävs dock både kunskap och en väl underbyggd strategi. Det arbetet har redan börjat, och vi driver det gärna framåt.

  

Svenska EnergiAskor är ett branschorgan som arbetar för miljöriktig hantering av askor från energiproduktion. Målet är ett hållbart energisystem där askorna i så stor utsträckning som möjligt återanvänds och ingår i kretsloppet.

 


Svenska EnergiAskor är ett branschorgan som arbetar för miljöriktig hantering av de askor som uppstår vid energiproduktion. Målet är ett hållbart energisystem där askorna i så stor utsträckning som möjligt återanvänds och ingår i kretsloppet.