Chemiclean Systems AB

Nytt och unikt rekonditioneringskoncept för energiåtervinningssystem!

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2016 11:53 CEST

På Chemiclean strävar vi hela tiden framåt. Vi satsar kontinuerligt på att utveckla allt effektivare och mer miljövänliga metoder för exempelvis energiåtervinningssystem.

Att vi nu kan presentera ett helt nytt rekonditioneringskoncept är ett viktigt utvecklingssteg. För våra kunder innebär det att man får tillgång till en komplett metod som gör det möjligt att genomföra energieffektiviseringsprojekt med verkligt bestående resultat.

Försämrad verkningsgrad i energiåtervinningssystem beror ofta på felaktig frysskyddsmedia, beläggningar, korrosion, försmutsning, mikrobakteriell tillväxt och gaser som kontaminerat systemet. Med det nya konceptet uppnår vi snabbt bestående resultat genom att det tar hänsyn både till systemets renhet och energibärarens egenskaper.


Chemiclean-metoden, steg för steg...

Återanvändning istället för destruktion av glykol!

Det är ett nära samarbete med vår partner Recyctec som möjliggjort det nya konceptet. Som cleantechföretag har Recyctec utvecklat en världsunikmetod för att rena och återanvända glykol. Genom metoden är det möjligt att spara på jordens resurser då glykol utvinns från råolja och är en ändlig resurs. Vårt gemensamma koncept innebär därför stora miljömässiga och även ekonomiska fördelar för våra kunder!

Konceptet följer fullt ut alla led i EU:s avfallshierarki. Från återvinning till återanvändning. Det är också det mest miljövänliga konceptet som idag finns på marknaden.

Genom att länka samman företagens metoder täcker vi in alla steg; från nulägesanalys, rekonditionering, återanvändning i stället för destruktion av utarbetad glykol samt återfyllning av miljövänlig frysskyddsvätska. På så sätt uppnås det hållbara slutna kretsloppet!

Chemiclean AB är ett ISO14001 & ISO9001-certifierat företag som utvecklar och marknadsför metoder för energibesparing och effektivisering genom rengöring, behandling, filtrering och avgasning i kyl-, värme- och energiåtervinningssystem inom fastighets- och industrisektorn.

Som utvald partner till Alfa Laval erbjuder vi dessutom den mest kompletta värmeväxlarservice på marknaden.

Chemiclean-metoden® är resultat av 20 års utveckling och är marknadens mest kompletta utbud av metoder för optimering av energitekniska system.