Interzon AB

Nytt ozonaggregat löser snabbt problem med illaluktande soprum

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2012 16:22 CET

Intresset för att med ozonteknik rena dålig luft i t ex mindre utrymmen som soprum växer snabbt. Tekniken har utvecklats betydligt de senaste åren och Interzon AB i Täby räknas idag som ett av de teknikledande företagen. Interzons program med ozonaggregat har nyligen breddats med en ny modell som ytterligare ökar möjligheterna för bl a fastighetsägare att på ett enkelt och effektivt sätt lösa problem med t ex illaluktande soprum.

Det nya aggregatet har beteckningen AirMaid 500-W och det har utvecklats speciellt för effektivt luftbehandling i mindre utrymmen som t ex soprum, källare, och vindsutrymmen. De möjligheter ozontekniken ger att rena luft från odörer bildat av t ex avfall, mat, rök och målarfärg gör att aggregatet också har ett stort användningsområde på kontor och i hotellrum samt i lägenheter i samband med t ex renoveringsarbeten.

Att ozon har en förmåga att ta bort dålig lukt är känt sedan decennier. Interzon har i drygt tio års tid bedrivit teknisk utveckling för att förfina tekniken, göra den effektivare och även att anpassa lösningar för olika användningsområden. Företagets lösningar används exempelvis i storköksmiljöer där ozontekniken inte bara renar luften utan också oxiderar de fetter som lätt bildas i ventilationssystem vid matlagning. I Interzons ozonprogram finns även produkter och lösningar för rening av ventilationskanaler i t ex flerbostadshus, skolor och sjukhus,

Enkel anslutning till jordat uttag

Det nya aggregatet AirMaid 500-W kan installeras permanent men också användas som mobil enhet och snabbt sättas in vid behov. Interzon har sedan tidigare ett aggregat för mindre utrymmen men AirMaid 500-W möjliggör en ännu effektivare luftbehandling genom att ozonkapaciteten (mg/h) ökats till maximalt 500 mg/h. En nyhet är också att regleringen av ozonmängden kan ske steglöst.

I ett soprum placeras det kompakta aggregatet med dimensionerna135 mm(B) x360 mm(L) och145 mm(H) på en plan yta helst ett par meter ovan golv. Det enda som sedan krävs är anslutning till ett skyddsjordat uttag (230V). Möjlighet finns även att ansluta AirMaid 500-W till rörsystem för insug alt. utblås.

För mer information kontakta:

Mika Lindfors, VD, Interzon AB, tel 08-544 444 30, mika.lindfors@interzon.com

Mer information finns också på www.interzon.se


Om Interzon AB

Interzon AB utvecklar och tillverkar avancerade ozongeneratorer för industriell och professionell användning. Över tio års utveckling har gjort företagets program till ett av marknadens bredaste inom ozonområdet. Samtliga Interzons ozonaggregat marknadsförs under det egna varumärket AirMaid. Alla AirMaid-aggregat, utom en modell, drivs av företagets unika ozoncell CGC (som lanserades 1996) och Interzons teknik bidrar till att öka och förbättra kundernas säkerhet, ekonomi och miljö. Några exempel på användningsområden är i restauranger och storkök för att rena ventilationskanaler från fett och lukt, för luktförbättring i mindre utrymmen som soprum och källare samt för behandling av lukter och gaser från bl a reningsverk.

Interzons huvudkontor med bland annat teknisk utveckling, försäljning och service ligger i Täby norr om Stockholm. Företagets vision är att på några års sikt nå en marknadsposition som ett ledande europeiskt varumärke inom utveckling och tillverkning av ozongeneratorer. Interzons aggregat marknadsförs idag bl a via distributörer/agenter i t ex Finland, Danmark, de baltiska staterna, Tyskland, Frankrike, Spanien, Turkiet och Asien.