Regionförbundet Örebro

Nytt partnerskap bildas för att utveckla Örebroregionen

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 16:17 CET

Regionförbundet Örebro vill förbättra dialogen och samarbetet mellan olika aktörer i regionen. Vid dagens sammanträde beslutade regionstyrelsen om formerna för ett nytt partnerskap som sätter fokus på viktiga utvecklingsområden.

Regionförbundet har ett uppdrag från staten att bilda ett regionalt partnerskap för att driva olika utvecklingsfrågor inom Örebroregionen. Det nya partnerskapet ska ha en bred förankring inom olika sektorer och vara nära kopplat till den regionpolitiska, beslutande organisationen.
– Nu bygger vi arenan för en offensiv och öppen dialog för att utveckla regionen genom att bjuda in deltagare från alla områden som näringslivet, universitetet, länsstyrelsen och ideella organisationer. Det säger Irén Lejegren, regionstyrelsens ordförande (s).

Partnerskapet bildas genom att forma tre sk utvecklingsgrupper som utgår från regionförbundets prioriterade områden: Den företagsamma regionen, Den tillgängliga regionen, Den attraktiva regionen.

Varje utvecklingsgrupp kommer att bestå av 6-10 ”externa” ledamöter och 5 regionpolitiker. Ledamöterna kommer att inbjudas utifrån kompetens och engagemang för regionfrågorna.
– Dialogen i partnerskapet är viktig för att förbättra politikernas förståelse för näringslivet, men också omvänt, menar Ola Karlsson, andre vice ordförande i regionstyrelsen (m).

Hur ska framtidens kollektivtrafik se ut?
Regionförbundet och Länstrafiken har fått ett gemensamt uppdrag att göra en resandeundersökning i länet för att få bättre kunskap om hur framtidens kollektivtrafik bör utformas.
– För att stärka den regionala utvecklingen är det mycket viktigt att utveckla kollektivtrafiken, säger Irén Lejegren.

Idag saknas till stora delar statistik på hur Örebroregionens invånare reser. Under våren görs därför en undersökning på samtliga buss- och tågavgångar inom länet för att få en bild av resandet under ett vardagsdygn. Undersökningen blir ett viktigt underlag för att i framtiden bättre kunna anpassa det totala trafikutbudet efter behoven.
– Länstrafiken har en viktig roll för att utveckla arbetsmarknadsregionen, säger Ola Karlsson. Det måste bli lättare att pendla till olika arbetsplatser i en större region.

Regionstyrelsens uppgift är att bereda ärenden till regionfullmäktige som fattar slutgiltigt beslut.

För mer information
Irén Lejegren, regionstyrelsens ordförande, 070-663 19 75
Erik Bergman, informatör 019-602 63 35