Näringsdepartementet

Nytt partnerskap mellan USA och Sverige på energi- och miljöteknikområdet presenterades i dag

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 16:12 CET

I dag presenterade näringsminister Maud Olofsson och USA:s Sverigeambassadör Matthew W. Barzun ett nytt partnerskap mellan USA och Sverige för att gemensamt hitta verktyg för att möta klimathotet och globala miljöproblem. Samarbetet benämns Swedish American Green Alliance - SAGA.

Det nya partnerskapet är en fortsättning på och utvidgning av den överenskommelse om svensk-amerikansk samverkan inom området förnybar energi, ibland kallad "One Big Thing", som undertecknades i juni 2007.

Samarbetet kommer att vara brett och involvera många olika aktörer i Sverige och USA, bland dem svenska Energimyndigheten och amerikanska Department of Energy.

Hållbar stadsutveckling
Bland annat kommer partnerskapet att inriktas på att främja hållbar stadsutveckling, med fördjupat miljösamarbete mellan städer i Sverige och USA. Andra områden som kommer att fokuseras är till exempel elbilar, energiutvinning ur avfall, vattenreningsteknik, hållbart skogsbruk och hållbarhetskriterier för biodrivmedel. Samarbetet kommer också att inriktas på ytterligare forsknings- och utvecklingssamverkan mellan Sverige och USA.

Samarbete på bred front
- Utmaningarna inom miljö-, klimat- och energiområdena är enorma, och behöver angripas på bred front. Men om vi gör det kan vi vända utmaningarna till möjligheter för ny teknik, nya tjänster och nya företag. Vi vill därför att SAGA ska vara ett brett och öppet samarbete där olika typer av aktörer från Sverige, USA och på andra håll kan mötas för att utveckla framtidens lösningar på energi- och miljöproblemen, säger näringsminister Maud Olofsson i en kommentar till det nya partnerskapet.

USA:s ambassadör Matthew W. Barzun håller med Maud Olofsson.
- För att möta vår akuta klimatutmaning måste vi sprida idéer snabbare, och bästa sättet för detta är fortfarande genom att berätta om det.  Vi vill utveckla och dela framgångsberättelserna runt uthållighet - och göra detta så fort som möjligt - för att föra vår gemensamma SAGA framåt, säger Matthew W. Barzun.


Kontakt:
Håkan Lind
Presschef i Näringsdepartementet
08-405 40 11
070-269 11 98

Chris Dunnett
Presschef hos
Matthew W. Barzun
08-783-54 40
-------------------------
Läs mer
-------------------------
Pressmeddelande: Nytt partnerskap mellan USA och Sverige på klimatområdet presenteras  (http://www.regeringen.se/sb/d/12745/a/139790)