Finansförbundet

Nytt pensionaavtal för Finansförbundets medlemmar

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2012 10:00 CEST

Nytt pensionsavtal för Finansförbundets medlemmar

Finansförbundet och Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO, har träffat ett nytt pensionsavtal för Finansförbundets medlemmar. Avtalet gäller från den 1 februari 2013 och innebär att branschen öppnar upp för premiebestämda pensioner. De företag som önskar kvarstå i den nuvarande förmånsbestämda planen kan göra det.

Överenskommelsen liknar övriga premieplaner på arbetsmarknaden men innehåller vissa unika delar. Huvudpunkterna är:

- Den nya premiebestämda pensionsplanen gäller nyanställda fr o m den 1 februari 2013. Anställda före detta datum kvarstår i den nuvarande förmånsbestämda pensionsplanen.

- Premie på 4,5 % på lönedelar under 7,5 ibb  och 30 % på lönedelar mellan 7,5 ibb och 30 ibb.

- Vid förtida avgångar finns övergångsbestämmelser.

- En BTP-nämnd avgör genom ett anslutningsförfarande villkoren för avgiftsstruktur och produktregler.

- Förstärkt efterlevandeskydd

- Oförändrade regler kring sjukpension

" Vi har under ett år gemensamt processat fram ett framåtriktande och konkurrenskraftigt pensionsavtal. Det känns bra att vi har kunnat hitta lösningar som är bra  för nuvarande som framtida anställda", säger Lillemor Smedenvall, ordförande i Finansförbundet.

Parterna kommer omgående inleda arbetet i BTP-nämnden inför det nya avtalets ikraftträdande.

ibb= inkomstbasbelopp

BTP=Bankernas tjänstepensionsplan

FINANSFÖRBUNDET

Lillemor Smedenvall, förbundsordförande.  070-638 03 91

Ulrika Boëthius, 1:e vice ordförande  070-345 30 94

Ulf Sedelius, förhandlingschef  070-413 03 30