Svensk Energi

Nytt politiskt beslut äventyrar vår viktigaste infrastruktur

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2005 13:07 CEST

Elbranschen reagerar mycket starkt på att regeringen inte brytt sig om invändningar från Lagrådet och elbranschen, utan går vidare med förslag på orimliga villkor för elnätbolagens verksamhet. Dagens besked i Växjö från samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin, om nya krav på elnätföretagen utan förändringar av de ekonomiska ramarna, får mycket allvarliga konsekvenser för en av Sveriges viktigaste infrastrukturer. Elnätverksamheten hamnar i något som kan liknas vid en ekonomisk rävsax. Att åderlåta en verksamhet under utvecklingsfasen är något som absolut inte gynnar kunden.

Är det meningen att bestraffa landets elnätföretag, trots att de följt de krav som myndigheterna ställt? Det frågar Svensk Energis VD Bo Källstrand.

Det som framför allt fått såväl elbranschen som Lagrådet att reagera är att företagen ska betala mycket kännbara ersättningar för elavbrott som varar längre än 12 timmar redan från och med år 2006. Detta samtidigt som kraven på bolagen talar om att avbrotten inte får vara längre än 24 timmar, vilket ska gälla från och med år 2011. Det försvårar avsevärt möjligheterna för elnätföretagen att investera i nödvändiga åtgärder för att förbättra elnäten och snabbt öka leveranssäkerheten för kunderna.

– Eftersom ersättningen kan handla om upp till tre årsavgifter till varje drabbad kund vid elavbrott, finns risken att företagen dräneras på pengar. Dessa pengar behövs för att investera i säkrare nät, säger Bo Källstrand och fortsätter:

– Hur kan man ignorera landets högsta jurister, som efter granskning påpekar att elnätföretagen inte ges tid till åtgärder innan bestraffningen sätter in? Den modell som Energimarknadsinspektionen använder för att bedöma nätföretagens tariffer ger dessutom inte ekonomiskt utrymme för att snabbt höja kvaliteten i nätet enligt de nya kraven. I stället visar ekonomiska analyser att ett 50-tal elnätföretag, företrädesvis mindre företag med landsbygdsdistribution, riskerar att gå i konkurs. Slutsatsen är att regleringsmodellen måste göras om för att passa de hårdare kraven.

– Vi accepterar de tuffare kraven på leveranssäkerhet. Men kraven, inklusive ersättningskraven, måste börja gälla vid samma tidpunkt. Annars riskerar vi att en av våra viktigaste infrastrukturer inte får de förutsättningar som behövs för att verksamheten ska fungera långsiktigt. Ta ytterligare en funderare innan detta vågspel inleds, avslutar Bo Källstrand.

Ytterligare information:
Bo Källstrand, VD i Svensk Energi, telefon 08-677 26 15, mobil 0708-39 72 09
Per-Olof Granström, vice VD i Svensk Energi, telefon 08-677 28 97, mobil 070-519 00 11
Anders Richert, nätchef i Svensk Energi, telefon 08-677 26 93, mobil 070-655 37 45