Sveaskog

Nytt premiärdatum vid Mörrums Kronolaxfiske våren 2004

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 11:36 CET

Från och med 2004 ändras premiärfiskedagen vid Mörrums Kronolaxfiske
från nuvarande 1 april till sista fredagen i mars månad. Första
fiskedagen 2004 blir alltså fredagen den 26 mars.

När det organiserade sportfisket inleddes 1941 inföll första fiskedagen
så sent som den 15 april. Efter ett antal år ändrades premiärdagen till
den 1 april och under vissa perioder har även andra datum förekommit.
Under de senare åren har premiärdagen åter varit den 1 april.
Fiskepremiären på de privata vattnen i Mörrumsån äger som regel rum den
15 mars.

- Att ändra dag för premiären medför förbättringar för de flesta
sportfiskare, då andra och tredje fiskedagen blir en lördag respektive
söndag. Det finns även önskemål om att kunna erbjuda fler och utökade
arrangemang kring själva sportfiskepremiären, som t ex olika aktiviteter
som hör samman med sportfiske och friluftsliv, säger Stefan Persson som
är chef för Mörrums Kronolaxfiske.
- Det är vår förhoppning att denna förändring ytterligare ska stärka
och förbättra vårens stora händelse i Sportfiskesverige. Premiärfisket
ska vara en stor folkfest för allmänheten och för sportfiskare från när
och fjärran, avslutar Stefan.

Mörrums Kronolaxfiske ingår i verksamhetsområdet Jakt, Fiske &
Naturupplevelser inom Sveaskogkoncernen.

Ytterligare upplysningar lämnas av Stefan Persson, chef vid Mörrums
Kronolaxfiske tel 070 - 571 44 36 eller via sportfiskekontoret i
Mörrum tel 0454-50123.