Sundsvalls kommun

Nytt prestigefyllt pris till samverkansprojektet RIGES (e-tjänster för planerings- och byggfrågor)

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 15:41 CET

Projektet RIGES erhöll i veckan priset som ”Årets projekt” på CIO Awards på Berns Salonger i Stockholm. RIGES är ett framgångsrikt samverkansprojekt mellan kommunerna i Härnösand, Sundsvall, Timrå, Kramfors och Örnsköldsvik. Detta är tredje stora priset som getts till projektet vars syfte är att erbjuda e-tjänster för bygglov och en webbaserad bygg- och exploateringskarta.

Vid prisutdelningen av ”Årets projekt” till RIGES hade prisutdelarna följande motivering om vinnaren: ”Med medborgarnas och företagens bästa i sikte har Årets Projekt (RIGES) tagit ett krafttag om bygglovsprocesser och utvecklat banbrytande e-tjänster baserade på öppna data.
- Vi ser att det är ett allt större nationellt fokus på att digitalisera plan- och bygglovprocessen. Det pekas ut som ett viktigt område ända upp på regeringsnivå. RIGES har bidragit i arbetet mot ökad digitalisering inom området, men även vårt projektresultat har öppnat en del ögon kring hur man kan arbeta kring detta. Detta har bidragit till att vi premierades på CIO Awards, säger Åsa Jadelius, projektledare för RIGES och IT-strateg på Sundsvalls kommuns Stadsbyggnadskontor.
- CIO Awards har också premierat att vi har samverkat mellan flera kommuner, att vi har haft medborgar- och företagsfokus, samt att vi frikostigt delar med oss av våra resultat, förklarar Åsa Jadelius.

Tredje prestigefyllda priset till RIGES
Detta är det tredje tunga priset som RIGES fått under 2015. I mars i år fick projektet priset som "Bästa e-tjänst inom samhällsbyggnadsområdet" på kongressen Position 2015. Och i oktober fick RIGES utmärkelsen "eDiamond Award", som delas ut av tidningen Offentliga Affärer.
- Det är oerhört roligt att vi får så mycket bekräftelse kring projektets resultat, för det har verkligen varit ett kraftprov för de fem samverkande kommunerna. Över hundra personer har totalt sett varit aktiva i projektet. Ja, vi har nog aldrig genomfört ett så stort IT-projekt tillsammans i regionen, konstaterar Åsa Jadelius.

RIGES (Regional Innovativ GIS- och E-tjänstsamverkan) startade år 2011 av de fem kommuner - Härnösand, Sundsvall, Timrå, Kramfors och Örnsköldsvik. Målet var att göra det enklare för företag och allmänhet att kommunicera med kommunerna om frågor som rör planering och bygglov.
- Vi såg en stor potential i att göra den här typen av information tillgänglig digitalt. Vi har nu tagit fram e-tjänster dels för att söka bygglov, och dels för att försörja de sökande med information som påverkar byggloven, säger Åsa Jadelius.

Positiv respons från användare och nyfikenhet från andra kommuner
Redan nu har tjänsten blivit populär bland länets invånare. I någon kommun har andelen digitala ärenden nått upp till cirka 50 % av de totala ärendena.
- Vi ser definitivt att allt fler börjar använda kartorna och e-tjänsterna. Samtidigt jobbar vi på att förbättra e-tjänsterna och information kring bygglov ytterligare.

Även från andra kommuner har responsen och nyfikenheten varit stor.
- Lösningarna är ju släppt som öppen källkod och det är redan flera andra kommuner – exempelvis Järfälla, Gävle och Sandviken - som har börjat använda våra plattformar och även vårt arbete med att digitalisera detaljplaner på ett standardiserat sätt. Vi har också varit runt och föreläst en hel del om projektet, säger Åsa Jadelius

Arbetet tar dock inte slut i och med lanseringen av RIGES. Nu pågår ett nytt gemensamt projekt, ”Esamverkan”, i länet, där kommunerna i länet ska utnyttja leveransen och kompetensen som de har byggt upp i RIGES. Tio nya e-tjänster ska tas fram inom ramen för projektet, liksom en gemensam organisationsform för fortsatt samverkan så att kommunerna kan fortsätta arbetet långsiktigt.
- RIGES har blivit en katalysator för kommunsamverkan på flera områden. Vi har visat att vårt sätt att arbeta är en framgångsväg, avslutar Åsa Jadelius.

___________________________________________________________________________

För mer information vänligen kontakta:
Åsa Jadelius, projektledare för RIGES och IT-strateg på Sundsvalls kommun, Stadsbyggnadskontoret
Mobil: 070 - 190 13 36

Utskickat av:
Johan Lindstammer, marknadskommunikatör, Sundsvalls Kommun, Stadsbyggnadskontoret
Mobil: 070 - 610 44 85