Skogsindustrierna

Nytt pris instiftas: Skogsindustriernas klimatpris

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 13:58 CEST

Skogsindustrierna har ett stort engagemang för miljö- och klimatfrågorna. Ett hållbart brukande av skogen och ökad användning av träprodukter utgör en grund för ett hållbart samhälle, där kretsloppstänkandet står i centrum, och bidrar till att mildra klimatförändringen. Därför instiftar Skogsindustrierna ett klimatpris.

Priset instiftas för att:

  • tydliggöra skogens och dess produkters förtjänster för klimatet,
  • stärka skogsnäringens hållbarhetsarbete, och
  • lyfta fram goda och inspirerande exempel.

Skogsindustriernas klimatpris ska gå till person, företag eller organisation som genom sitt arbete gjort insatser för att mildra klimatpåverkan. Pristagaren kan endera hämtas ur skogsnäringen eller närstående näring eller väljas utifrån att näringen kan lära och inspireras av pristagarens arbete.

- Skogen och träprodukter har en avgörande roll för klimatet. Priset visar vår uppskattning för de personer, företag och organisationer som verkar för att lyfta och stärka skogens och träprodukters värde för klimatet, säger Skogsindustriernas VD, Marie S. Arwidson.

I pristagarens namn avsätter Skogsindustrierna 75000 kr till stöd för VI-skogen.

Priset delas ut den 21 april, på invigningen av Skogsnäringsveckan, på Norra Latin (aulan), med början kl 11.00 och delas ut av Skogsindustriernas ordförande Leif Brodén.

Prisutdelningen är öppen för media.

OSA till Karin Eriksson, karin.eriksson@skogsindustrierna.org, 070-254 48 49

För ytterligare information:

Marie S. Arwidson, vd Skogsindustrierna, 070-635 00 08

Karin Eriksson, presskontakt, 070-254 48 49