ScanMining AB

Nytt produktionsrekord vid ScanMinings guldgruva i Pahtavaara

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2004 16:50 CEST

Under september uppnåddes nytt produktionsrekord i Pahtavaara med 128 kilo guld. September var den första månad då guldmalmen i sin helhet kom från underjordsgruvan. Totalt producerades under kvartalet 306 kilo guld, varav betydande delar kom från tidigare bruten dagbrottsmalm under juli och augusti.

Malmbrytningen vid Pahtavaaragruvan sker nu uteslutande som underjordsbrytning där halterna genomgående är högre än i det tidigare brutna dagbrottet. Malmbrytningen i underjordsgruvan bedrivs för närvarande i en takt av ca 35 000 ton per månad och ett program för att gradvis öka produktionen till ca 40 000 ton har redan inletts. Den detaljerade malmuppborrningen i kombination med produktionsresultatet från underjordsbrytningen, visar att såväl det utvinnbara tonnaget som den totala guldmängden är högre än vad som tidigare varit känt. Den goda kontinuiteten i malmzonerna skapar förutsättningar för en utökad brytningstakt.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Pettersson, VD ScanMining AB tel: 026 - 10 64 10

ScanMining utvecklar för närvarande malmfyndigheter vid Pahtavaara i finska Lappland och vid Blaiken i Sorsele kommun i Sverige. Pahtavaaragruvan med en beräknad produktion av över ett ton guld per år är nu i full drift med dagbrottsbrytning, underjordsbrytning och malmanrikning. Den planerade gruvan vid Blaiken kommer vid full drift att vara en av Sveriges största dagbrottsgruvor. För mer detaljerad information om bolagets malmreserver och i övrigt hänvisas till bolagets hemsida.

Se även www.scanmining.se