Miagor Sweden AB

Nytt program för bokslut, rapportering och styrelsehantering

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 02:57 CET

Miagor Sweden AB lanserar en ny programvara - Miagor Suite - för att effektivisera arbetsflödet för bokslut, rapporter och styrelsehantering i en integrerad helhet. Vi tar bokslutsarbetet till en ny nivå genom total överblick över samtliga konton med avstämningsmöjligheter från enkla bokslutsspecifikationer till avancerade regelbaserade matchningar av transaktioner. Och det är billigt!

Arbetet på en ekonomiavdelningen är alltid stressigt efter periodens slut och ekonomichefen har ett starkt krav på sig på att snabbt komma med ett resultat för verksamheten. Snabbheten och kvaliten i bokslutsarbetet betyder mycket för att få fram korrekt styrelseinformation i tid. Miagor Suite är utvecklat för att öka effektiviteten och kvaliten i bokslutet. En effekt som uppstår är att hela bokslutet är tillgängligt via webbläsaren. Och ordning och reda på en och samma gång!

Bokslut: Att ta fram underlag och stämma av konton är ett arbete som utförs av många personer. Det är inte ovanligt att bokslutsspecifikationer finns i bokhyllor spridda i verksamheten. I större organisationer delas ofta ansvaret för konton upp per kostnadsställe. Att kontrollera en avstämning är därför ofta svårt och därmed ökar riskerna för fel. I Miagor Suite synliggörs samtliga avstämningar - vem som ansvarar, kontrollerar och attesterar, vilken typ av avstämning och vilken periodicitet avstämning sker samt naturligtvis själva avstämningen med kopplade dokument. Programmets effektivitet i bokslutsarbetet har sin grund i en mängd olika varianter på avstämningstyper som kan delas in i projektavstämningar, transaktionsavstämningar mellan en eller två filer och med regelverk för automatisk eller manuell matchning kombinerat med "gissningsteknik", kontrollavstämningar (dvs flera avstämningar för ett konto) och enklare varianter där poster och utgående balans helt enkelt registreras. Till samtliga avstämningar kan underlag kopplas på transaktionsnivå som övergripande nivå. Exempelvis en PDF-fil med osäkra kundfordringar eller en excelfil med lagerberäkning. Det finns till och med en modul för att skapa bokföringsorder - bara att klicka på en transaktion så flyttas informationen till en bokföringsorder.

Rapportering: Det rapportbehov som Miagor Suite löser är de avancerade och analyserande rapporterna som behövs för att styra verksamheten. Miagor Suite konkurrerar inte med avancerade programvaror för Business Intelligence, utan är ett billigt, handfast och snabbt sätt för att få fram användbara rapporter för verksamhet och styrelse. Ofta används Excel som verktyg för att skapa analyserande rapporter, ex hela företaget på en A4. Miagor Suite kan använda befintliga rapporter i Excel och skapa automatik i framtagning och distribution. Rapportdelen och bokslutsdelen använder samma råmaterial och därmed är de tungadministrerade analyserande rapporterna klara när bokslutet är klart.

Styrelsehantering tar kanske inte så mycket tid, men när allt material mer eller mindre är i pappersform är det tungt att administrera och att leta i. Hanteringen av styrelsematerialet i Miagor Suite bygger på mallar. Kallelse, agenda och protokoll lagras som mallar och justeras vid behov.

Om Miagor Sweden AB: Miagor Sweden AB är ett litet IT-bolag som nu har slutfört utvecklingen av programvaran Miagor Suite. Programidén kom 1998 och har utvecklats i sedan dess. Praktiskt arbete med avstämningar och rapporter ledde fram till en fullödig specifikation och hösten 2010 satsades pengar och tid och utvecklingen av Miagor Suite påbörjades. Vår övertygelse är att Miagor Suite dramatiskt kommer att förändra arbetssättet för våra kunder. Idag har vi 3 kunder som använder senaste versionen.

Lite teknik: Miagor Suite är en webbaserad programvara utvecklad i C# och rapportdelen kräver Excel XP eller högre. Databas är idag MS SQL-Server från 2005 och uppåt. Förutom det webbaserade gränssnittet finns en servermotor som förvandlar information från ekonomisystemet till saldon och till distribuerade rapporter.

Om Miagor Sweden AB: Miagor Sweden AB är ett litet IT-bolag som nu har slutfört utvecklingen av programvaran Miagor Suite. Programidén kom 1998 och har utvecklats i sedan dess. Praktiskt arbete med avstämningar och rapporter ledde fram till en fullödig specifikation och hösten 2010 satsades pengar och tid och utvecklingen av Miagor Suite påbörjades. Vår övertygelse är att Miagor Suite dramatiskt kommer att förändra arbetssättet för våra kunder. Idag har vi 3 kunder som använder senaste versionen.