Norrköping Science Park

Nytt projekt i Östergötland där barn med sina mammor lär sig bygga 3Dskrivare

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 11:07 CET

Nytt projekt i Östergötland där barn med sina mammor lär sig bygga 3Dskrivare

”Mammorna och barnen ska komma hem med nya kunskaper och en egen 3Dskrivare som de byggt tillsammans av återvunnet material.” – Jimmy Alenius, Projektledare

Föreningarna Makers of Norrköping & Makerspace Linköping har fått medel från Vinnova, Näringslivskontoret i Norrköping samt Sparbankensstiftelsen Alfa för ett nytt projekt, ”Mamma-­‐‑barn-­‐‑3D-­‐‑skrivare”, som har syfte att introducera fler till makerkulturen och till ny teknik samt visa vad man klarar av att göra själv. Genom projektet vill föreningarna sprida kunskap om hur du bygger en egen 3D-­‐‑skrivare av återvunna delar och hur du kan använda den.

Föreningarna Makers of Norrköping & Makerspace Linköping vill genom detta projekt öka tillgängligheten, förståelsen och egenmakten i grupper av människor som vanligen är underrepresenterade bland medlemmar i makerrörelsen, nämligen grupperna barn/unga samt kvinnor.

”I projektet Mamma-­‐‑barn-­‐‑3D-­‐‑skrivaren är vår målsättning att lära ut möjligheterna med den nya 3D-­‐‑tekniken och ge en inblick i den växande ”Do it Yourself”-­‐‑rörelsen. Vi vill visa hur material och komponenter som vi lättillgängligt har runt omkring oss, kan utnyttjas för att skapa nya verktyg som kan användas på många olika sätt.” – Jimmy Alenius, projektledare

Under 3 månader kommer medlemmar ur de båda föreningarna ta fram en prototyp som sedan blir ett 3Dskrivar-­‐‑kit som alla deltagare får när de kommer till första workshopen. Det kommer vara 8 tillfällen på olika innovationsarenor i regionen där 10 mammor med 10 barn träffas under handledning från medlemmar i föreningarna.

Anmälan öppnar den 16:e december och stänger den 31:a december, en anmäler sig på www.makersnkpg.se. Workshoparna startar under mars 2016.

”Målet är först och främst att bjuda in och inkludera människor som inte självklart har kunskaper kring 3Dskrivare och 3Dprogram, i detta fallet mammor med respektive barn. Detta med en förhoppning att nya perspektiv och idéer kommer fram.” – Jimmy Alenius, projektledare

De som stöttar projektet: Vinnova, Sparbanksstiftelsen Alfa, Näringslivskontoret i Norrköping, Visualiseringscenter C, Mjärdevi Science Park samt Norrköping Science Park

För mer information kontakta:

Jimmy Alenius, projektledare, 0727421206, jimmy@alenius.nu
eller Peter Gahnström, sekreterare, 0732707711, p.gahnstrom@gmail.com 

Norrköping Science Park möjliggör entreprenörskap och innovation för hållbar tillväxt.