Energikontoret i Mälardalen

Nytt projekt ska ge ökad biogasproduktion från lantbruket i Uppsala län

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2012 14:05 CET

Nytt projekt ska ge ökad biogasproduktion från lantbruket i Uppsala län
Projektet ska under tre års tid verka för att ta tillvara på den stora biogaspotential som finns hos lantbruket i länet. Restprodukter från lantbruket nyttjas i nuläget inte alls för biogasproduktion, trots att lantbruket beräknas stå för över 90 % av den totala potentialen. Maximal miljönytta fås om gödsel används för biogasproduktion samt om gasen uppgraderas till fordonsgaskvalitet. Om allt tillgängligt restmaterial från lantbruket i Uppsala län rötas kan biogas nog att ersätta 50 miljoner liter bensin produceras.

Välkommen produktion
Lantbruket utgör en stor och viktig resurs inom flera delar av biogaskedjan och projektet skall bidra till att skapa nya kontaktytor och affärsmöjligheter vilket avsevärt kan stärka konkurrenskraften hos länets lantbrukare samtidigt som ny biogasproduktion möjliggörs. Efterfrågan på biogas från bussflottor, taxibolag och privatmarknad ökar snabbare än produktionen av biogas. Studier över utbud kontra efterfrågan på biogas i regionen visar att det fram till åtminstone 2020 kommer råda brist på biogas i länet om inte produktionen från lantbrukssektorn ökar mer än förväntat.

Finansiering
Projektet finansieras av ett flertal kommuner i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län, SLU samt LRF. Projektets totala budget är på ca 1,1 miljoner kronor varav hälften kommer från Landsbygdsprogrammet.

 

För mer information kontakta:
Martin Ahrne
Energikontoret i Mälardalen/Biogas Öst
martin.ahrne@energikontor.se
Tel. 0736-41 81 57

Vår huvudsakliga uppgift är att arbeta för en hållbar energiutveckling i Mälardalen.