SIS, Swedish Standards Institute

Nytt projekt ska göra äventyrsbanor säkrare

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 11:57 CEST

Äventyrsbanor börjar bli vanligt förekommande i Europa och används bland annat av företag vid teambuilding-aktiviteter. Ett nytt projekt håller på att bildas inom Europa som ska ta fram gemensamma standarder för ökad säkerhet på äventyrsbanor.

De som främst kommer ha behov av de framtida standarderna är företag som köper denna typ av aktivitet till sin personal, tillverkare av äventyrsbanor samt de som driver
anläggningarna.

Med hjälp av gemensamma standarder hoppas det europeiska projektet att säkerheten i Äventyrsbanor ska öka.
– Syftet med projektet är att ta fram europeiska konstruktions- och driftsstandarder för äventyrsbanor, säger Cecilia Lindeborg, projektledare på SIS.

Äventyrsbanor finns på flera ställen i Sverige. SIS, Swedish Standards Institute planerar därför att bilda ett svenskt spegelprojekt till den europeiska gruppen, för att även svenska intressenter ska kunna påverka det europeiska arbetet.

Projektet kommer att starta under november 2004, och redan den 22 oktober hålls ett informationsmöte om det nya projektet dit intressenter som vill engagera sig är välkomna.

För ytterligare information:
Cecilia Lindeborg, projektledare SIS, tfn: 08-555 521 64, cecilia.lindeborg@sis.se
Victoria Jonsson, presskontakt SIS, tfn: 08-555 520 97, victoria.jonsson@sis.se

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad.
Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare.
SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsätter årligen cirka
MSEK 200 och har 155 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna
CEN (europeisk) och ISO (global).
SIS, Swedish Standards Institute
Postadress: 118 80 STOCKHOLM Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6, Stockholm Organisationsnr: 8024100151
Telefon: 08-555 520 00 Telefax: 08-555 520 01 E-post: info@sis.se