Justitiedepartementet

Nytt rättscenter i Göteborg

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 14:16 CET

Justitieminister Thomas Bodström (s) och kommunstyrelsen ordförande Göran Johansson (s) presenterar i dag ett nytt rättscenter i Göteborg. Målet är att uppnå bästa möjliga samordning mellan aktörerna i rättskedjan. Platsen där polisen, åklagarväsendet, tingsrätten och häktet kommer att ligga är Ernst Fontells Plats, i dag säte för polismyndigheten i Västra Götaland.

Tingsrättsorganisationen
En central placering av den nya tingsrättsorganisationen i Göteborg infriar målsättningen om samordning med andra myndigheter inom rättsväsendet och ger tillgänglighet för allmänheten. En del av verksamheten vid Göteborgs tingsrätt kommer dessutom att läggas på Hisingen. Avdelningen på Hisingen kommer att hantera allmänna tvistemål och bli en sjörättsdomstol.

Polismyndigheten
I polishuset vid Ernst Fontells Plats finns i dag polisledningen i Västra Götaland samt delar av länsordningspolisen och länskriminalpolisen. Polishuset är öppet dygnet runt för anmälningar.

Åklagarmyndigheten
Göteborgs tre åklagarkammare, den internationella åklagarkammaren och ett utvecklinscentrum, som i dag ligger på Västra Hamngatan, samlokaliseras med polismyndigheten i Västra Götaland.

Kriminalvården
Kriminalvården utökar häktesplatserna i Göteborg med ytterligare ett häkte som placeras i det nya rättscentret


Kontakt:
Linda Romanus
Pressekreterare hos Thomas Bodström
08-405 47 22
0705-92 58 17
linda.romanus@justice.ministry.se

Anne-Sofi Hermansson
Politisk sekreterare
hos Göran Johansson
031-61 25 70
070-761 25 70