Svensk Exportkredit AB

Nytt ramavtal med Development Bank of the Philippines för mindre och medelstora projekt

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 14:39 CEST

AB Svensk Exportkredit har nyligen, på uppdrag av Sida, tecknat ett ramavtal med Development Bank of the Philippines (DBP) vilket syftar till att finansiera mindre och medelstora projekt i Filippinerna.
Köparen i Filippinerna ansöker om kredit hos DBP. DBP och Sida utvärderar projektet och beslutar om eventuell kredit.


Ramavtalets huvudpunkter är följande:

Låntagare: DBP
Rambelopp: MUSD 10
Högsta belopp per kontrakt: MUSD 4
Lägsta belopp per kontrakt: USD 500.000
Typ av projekt:
Industri och infrastruktur i synnerhet project som stödjer den socio-ekonomiska utvecklingen i underutvecklade regioner.
Investering i energibesparande utrustning.
Modernisering av industri som genomgår omstrukturering
(t ex trä-, massa och sockerindustri).
Miljöskyddande årgärder.
Stöd och komplettering till pågående eller planerad tekninsk assistans.
Stöd till aktiviteter och investeringar som görs av industrier, myndigheter och institutioner.
Giltighetstid: Projekt som DBP informerat Sida om senast 2007-08-03
Utbetalningstid: Längst t o m 2008-08-03