Sveriges Kommuner och Landsting

Nytt ramavtal om elektroniska tidskrifter och databaser

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 14:32 CEST

Ett nytt ramavtal har slutits som gör det möjligt för landstingens personal att få tillgång till ett 1000-tal kliniska tidskrifter och några databaser via Internet. Landstingen bestämmer själva om och i vilken omfattning de vill utnyttja de möjligheter som avtalet ger. Till och med november månad finns möjligheten att ansluta till ramavtalet.

EIRA-samarbetet (Effectiv Informaton Retrieval and Acquisition) som inleddes 2001 mellan landstingen fortsätter och utvidgas till att omfatta fler tidskrifter. Landstingsförbundet har idag den 23 september 2004 slutit ett ramavtal med en agent, Swets Information Services, som gör det möjligt för landstingens personal att utan lösenord på sina datorer få tillgång till ett 1000-tal kliniska tidskrifter och fem databaser. Landstingen bestämmer själva om och i vilken omfattning de vill utnyttja de möjligheter som avtalet ger. Fram till den 30 november 2004 finns möjligheten att ansluta till ramavtalet.

Genom samarbetet blir landstingen en stark kund och möjligheterna ökar att få bättre priser och bättre anpassade kombinationer av tidskrifter, databaser och annan service.

Att enkelt få tillgång till informationen i tidskrifterna och databaserna är en av förutsättningarna för att sjukvården ska bli kunskapsbaserad.

Redan under det förra Eira-avtalet inleddes ett erfarenhetsutbyte mellan medverkande landsting, bland annat i form av kontaktmannamöten som samordnades av Landstingsförbundet och agenten. Denna verksamhet kommer att fortsätta under den kommande avtalsperioden.

Avtalet innebär att landstingen har möjlighet att ansluta sig utifrån sina egna förutsättningar och behov. Finansieringsprincipen är att de landsting som bestämmer sig för en viss kombination av produkter delar på kostnaden för detta utifrån sin befolkningsstorlek.

Upplysningar:
Jan Lindmark, tfn: 08-452 76 63
Johan Möller, tfn:08-452 75 69