Sale Nordic

Nytt rapporteringssystem effektiviserar säljkåren

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 11:15 CET

Nu lanserar Sale Nordic Staffing Services, som enda leverantör i Norden, rapporterings- och informationssystemet Team Haven från Composite Data Solutions.  Systemet är ett flexibelt och användarvänligt rapporteringsverktyg, vilket enkelt kan anpassas efter företagets specifika behov. Team Haven hjälper företag att samla in nödvändig fakta ifrån fältet för att kunna sprida information, utveckla verksamheten och fatta rätt beslut för att möta konkurrenterna i realtid.

Varför behövs Team Haven?
Inom sälj- och marknadstjänster på fältet investeras mycket tid i att samla marknadsintelligens, att informera om egen prestation eller konkurrenternas situation. Helt enkelt till att rapportera. Allt som rapporteras av någon ska också sammanställas och sedan föras vidare. Detta är processer på fältet som i många fall tar dyrbar tid som annars kan användas till att besöka fler platser, kunder eller butiker. I värsta fall är inte heller rapporteringen helt korrekt då en hel dags aktiviteter ska sammanställas och rapporteras på kvällen. I de fallen riskeras viktiga detaljer att ha fallit i glömska.

Så fungerar Team Haven
Team Haven bygger på företagets fältsäljare har en handdator (PDA) med sig, där den information som önskas samlas i en rapportmall direkt i samband med kund- eller butiksbesöket. Vid besökets slut skickas rapporten och eventuella bilder till en server via mobilnätet. Detta innebär att all information ifrån besöket är tillgängligt för andra parter i organisationen via Internet i samma stund. I detta skede kan företaget välja att titta på ren rådata på skärmen, eller att exportera informationen och snabbt skapa ex. diagram för vidare presentationer.

”Team Haven är ett revolutionerande verktyg som snabbt ger information genom en liten insats. Säljarna på fältet spar mycket tid och kan på sätt vara synligare hos kunderna istället för att administrera upp tiden. Sälj- och marknadschefen får de bästa förutsättningarna för att fatta rätt beslut i rätt tid. ” förklarar Joakim Gavelin, VD på Sale Nordic Staffing Services.

Team Haven hos Sale Nordic Staffing Services
Sale Nordic Staffing Services hyr ut Team Haven på månadsbasis. Debitering sker efter hur mycket systemet används. Idag använder flera lokala, Nordiska och multinationella företag tjänsten genom Sale Nordic och över hela världen sker idag över 2,7 miljoner kund- och butiksbesök per år med Team Haven som hjälpmedel för säljare, merchandisers, sälj- och marknadsledning.

 
Om Team Haven och
Composite Data Solutions
Team Haven rapporteringssystem hjälper företag att samla nödvändig information från fältet för att kunna utveckla affärsverksamheten och fatta de rätta besluten i realtid. Team Haven är:

• Användarvänligt - snabbt och ger kostnadseffektiv rapportering
• Tidsbesparande – ger tid till att besöka fler kunder
• Enkelt – lätt att mäta säljarens arbete och därigenom beräkna bonus i relation till arbetsinsatsen
• Korrekt – korrekt information samlas in eftersom rapporteringen sker på plats ute på fältet
• Tillgängligt - tillgång till rapporter worldwide i realtid

Composite Data Solutions (CDS) är ett ledande, internationellt företag inom utveckling av mobil teknik. CDS lanserade som pionjärer den första programvaran för PDA-synkronisering redan år 1996. Sedan dess har teknologin utvecklats radikalt och plattformen till CDS Team Haven har utvecklats helt i linje med den allra senaste tillgängliga teknologin. Mer information:  www.teamhaven.com

Mer information och kontaktpersoner
Mer information om Sale Nordic Staffing Services och deras tjänster hittar du på: www.salenordic.com

Kontaktpersoner:
Joakim Gavelin, VD
Tel: 08-546 755 27   E-post: gavelin@salenordic.com

Om Sale Nordic Staffing Services – Passion for people
Sale Nordic Staffing Services är specialister på positioner inom sälj och marknad och erbjuder specialanpassade lösningar inom Rekrytering, Chefsrekrytering och Bemanning för kortare eller längre uppdrag. Företaget har nu i tretton års tid hjälpt många av världens starkaste varumärken att bemanna säljande organisationer i Norden. Sale Nordic Staffing Services ingår i Sale Nordic Group, som har sitt huvudkontor i Sverige och representation i Finland, Norge och Danmark. Koncernen sysselsätter idag över 500 personer över hela Norden och har en hög tillväxttakt. Företaget placerades under 2009 på 20:e plats tillväxtlistan, framtagen av Ahréns & Partners.  Hemsida: www.salenordic.com