FAO

Nytt redskap underlättar arbetet med markrättigheter i utvecklingsländer

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2010 15:36 CET

Risfält i Nepal

Finland och FAO utvecklar tillgänglig programvara med öppen källkod

Finland och FAO utvecklar hållbara och billiga system för fastighetsregistrering. Tanken är att de skall förbättra besittningsrätt och samhällsstyrning både på landsbygd och i städer.

Projektet omfattar 2,4 miljoner dollar och kommer att hjälpa FAO:s medlemsländer att testa och införa billig teknologi med öppen källkod för att kunna upprätthålla sin markadministration. Projektet kommer att inledas i Ghana, Nepal och Samoa.

Effektiv markadministration kan ge förbättrad besittningsrätt

Enligt FAO:s undergeneraldirektör Alexander Müller är en effektiv och öppen markförvaltning viktig för att skapa trygga äganderätter för befolkningen. Vidare menar han att projektet behövs på de ställen där fastighetsregistreringen är bristfällig. På dessa ställen finns behov av en skräddarsydd och flexibel programvara som är nödvändig för att effektivt kunna upprätthålla och utveckla en registrering av fastigheter och mark.

Projektet kommer att främja tillgänglig programvara som möjliggör snabba förbättringar för en öppen och rättvis samhällsstyrning. Att införa informationsteknologi för fastighetsregistrering är ett av de bästa sätten att minska korruption och otydligt markförvaltande. Ett effektivt IT-system förbättrar även tillgängligheten för dokument, underlättar kunskapsbaserat beslutsfattande och möjliggör ökad spridning av data.

Programvara med öppen källkod uppfattas allt mer som ett bra alternativ till programvara som kräver dyra licensavgifter, främst på grund av dess låga kostnader, ökade tillgänglighet och möjlighet till special anpassning. Projektet för fastighetsregister med öppen källkod (Open Source Cadastre and Registration, OSCAR) är det första seriösa försöket att använda lösningar med fri programvara i utvecklingsländer.

”Effektiv och öppen markadministration är en allt viktigare beståndsdel för fattigdomsbekämpning, för att säkra tillgången till mat och för att skapa hållbar naturresurshållning i utvecklingslängder” säger Finlands utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen.

”Eftersom det ofta är kvinnor som lider av bristande rättigheter till mark måste jämställdhetsfrågor övervägas noga under hela projektet. Det nya programmet från FAO överrensstämmer väl med våra prioriteringar och policy för utvecklingssamarbete, vilket innefattar att främja högteknologiska lösningar. Vi ser fram emot att se resultatet” tillägger Väyrynen.

Finland har ökat antalet samarbeten med FAO under senare år och varit en aktiv part inom markadministration i utvecklingsländer som Tanzania/Zanzibar, Kambodja, Palestina, Etiopien och andra länder.

Erfarenheter förmedlas till FAO:s medlemsländer

Projektet kommer att utveckla helhetslösningar med programvara för utvalda markadministrationsområden som är anpassade till lokala förhållanden. Dessutom kommer myndigheters och andra organisationers personal att utbildas för att kunna underhålla programvaran.

Målet är en fullt fungerande OSCAR-modul med aktiva användare som kan skapa nya möjligheter för informationsteknologin i utvecklingsländer. Erfarenheterna från Ghana, Nepal och Samoa kommer att förmedlas för att uppmuntra FAO:s andra medlämsländer att överväga fördelarna med öppen källkod inom markadministration. 

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

Äganderätter och tillgång till naturresurser