Finansdepartementet

Nytt regeringsförslag: Ändrad inkomstbeskattning för de som bor utomlands och arbetar i Sverige

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 16:56 CEST

Regeringen beslutade på torsdagen om att föreslå en ändrad inkomstbeskattning för personer som bor utomlands och arbetar i Sverige. Förslaget berör t.ex. danskar som bor i Danmark men arbetar i Sverige.

I det nya förslaget, som innebär en EU-anpassning, öppnas en möjlighet för de som bor utomlands att få betala vanlig inkomstskatt för sina tjänsteinkomster istället för att, som idag, betala s.k. SINK-skatt på 25 procent.

Fördelen med att betala vanlig inkomstskatt är det ges möjlighet att göra avdrag, t.ex. förvärvsavdrag. Enligt regeringens nya förslag ska personer som uteslutande eller nästan uteslutande har sitt förvärvsarbete i Sverige också ha rätt att göra kostnadsavdrag, t.ex. för resor till arbetet och grundavdrag för allmänna avdrag, t.ex. pensionssparande.

Den som fortfarande vill betala SINK-skatten på 25 procent ska dock fortfarande kunna göra det. Den som betalar SINK-skatt kan dock inte göra några avdrag.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2005.

Kontakt:
Eva Rosengren
Pressekreterare
08-405 16 25
070-657 08 95
registrator@finance.ministry.se

Åsa Jakobsson
Politiskt sakkunnig
08-405 29 23
registrator@finance.ministry.se

Peter Ljungqvist
Kammarrättsassessor
08-405 14 79