Finansdepartementet

Nytt regeringsförslag: Ändrad inkomstbeskattning för de som bor utomlands och arbetar i Sverige

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2004 16:39 CEST

Regeringen överlämnade på onsdagen en proposition till riksdagen med förslag till ändrad inkomstbeskattning för personer som bor utomlands och arbetar i Sverige. Förslaget berör t.ex. danskar som bor i Danmark men arbetar i Sverige.

Förslagen, som innebär en EU-anpassning, innebär en förbättring för dem som har höga kostnader förenade med arbetet i Sverige.

De som bor utomlands och arbetar i Sverige betalar idag särskild inkomstskatt (SINK) på 25 procent. De har ingen rätt att göra kostnadsavdrag.

Fördelen med att betala vanlig inkomstskatt är det ges möjlighet att göra avdrag, t.ex. förvärvsavdrag. Enligt regeringens nya förslag ska personer som uteslutande eller nästan uteslutande har sitt förvärvsarbete i Sverige också ha rätt att göra kostnadsavdrag, t.ex. för resor till arbetet och grundavdrag för allmänna avdrag, t.ex. pensionssparande.

Förslagen i propositionen innebär inte några försämringar vare sig för danska Öresundspendlare eller för andra som är bosatta utomlands. Förslagen innebär snarare ökade möjligheter att ta hänsyn till individuella förhållanden för personer som arbetar i Sverige men bor utomlands och bedöms därmed som positiva för integrationen över Öresund.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2005.

Kontakt:
Eva Rosengren
Pressekreterare
08-405 16 25
070-657 08 95
registrator@finance.ministry.se

Åsa Jakobsson
Politiskt sakkunnig
08-405 29 23
registrator@finance.ministry.se

Peter Ljungqvist
Kammarrättsassessor
08-405 14 79