Finansdepartementet

Nytt regeringsförslag: Dämpningsregel för uttag av fastighetsskatt

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 15:04 CEST

Regeringen beslutade på torsdagen om propositionen ”Vissa skattefrågor rörande fastigheter och bostadsrätter” med förslag bl.a. till nya bestämmelser för att dämpa uttag av fastighetsskatt vid höjda taxeringsvärden (dämpningsregel). Förslaget innebär att en höjning av taxeringsvärdet inte omedelbart ska slå igenom på uttaget av fastighetsskatt. Höjningen ska istället fördelas lika mellan de år som återstår fram till nästa allmänna eller förenklade fastighetstaxering. – Detta är ett viktigt förslag som i första hand syftar till att skydda människor med låga inkomster från ett oproportionerligt stort skatteuttag, säger finansminister Bosse Ringholm. Om t.ex. taxeringsvärdet för en fastighet höjs från 1 000 000 kronor till 1 300 000 kronor vid en allmän fastighetstaxering kommer fastighetsskatten att beräknas på 1 100 000 kronor det första året, 1 200 000 kronor det andra året och först det tredje året på det fulla
taxeringsvärdet: 1 300 000 kronor.
Om en fastighetstaxering leder till att taxeringsvärdet sänks ska fastighetsskatten däremot beräknas på det nya, lägre värdet direkt. Bestämmelserna ska gälla vid såväl allmän och förenklad fastighetstaxering, som vid särskild fastighetstaxering. De ska gälla både för småhus (permanentbostäder och fritidsbostäder), bostadshyreshus och bostadshus på lantbruk. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 31 december 2003. De ska tillämpas första gången för småhus vid 2004 års taxering, för hyreshus vid 2005 års taxering och för bostadshus på lantbruk vid 2006 års taxering.

Eva Rosengren
Pressekreterare
08-405 1625
070- 657 08 95

Åsa Jakobsson
Pol. sakkunnig
08- 405 29 23
070-553 45 10

Hans Levén
Kansliråd
08-405 19 42

Hases Per Sjöblom
Dep.råd
08- 405 16 99
070-394 10 49