Finansdepartementet

Nytt regeringsförslag: Skattelättnader för småföretagare

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 15:06 CEST

Regeringen beslutade på torsdagen om skattelättnader för små och medelstora aktiebolag, genom reformering av de s.k. 3:12-reglerna.

Regeringen föreslår att skatten minskas med en miljard kronor för ägare till fåmansföretag. Förslaget innebär att den andel av vinsten som företagaren kan ta ut som kapitalbeskattad inkomst ökar.

Höjningen föreslås gälla fr.o.m. den 1 januari 2004 och tillämpas för första gången vid 2005 års taxering.

– Förslaget är första steget i arbetet med att reformera 3:12-reglerna i syfte att stimulera tillväxt, investeringar och aktivt risktagande i småföretagen, säger finansminister Bosse Ringholm.

– För regeringen är det viktigt att skattesystemet vilar på stabila principer och att skattereglerna för fåmansbolag är neutrala i förhållande till annan näringsverksamhet och löntagare, säger finansminister Bosse Ringholm.

Eva Rosengren
Pressekreterare
08-405 1625
070- 657 08 95

Åsa Jakobsson
Pol. sakkunnig
08-405 29 23
070-553 45 10

Hases Per Sjöblom
Dep.råd
08-405 16 99

Kaj Håkansson
Dep.sekr.
08-405 16 85