Finansdepartementet

Nytt regeringsförslag: Utgifter för reparation och underhåll på näringsfastigheter får dras av omedelbart

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2003 14:44 CEST

Regeringen vill ändra inkomstskattelagen så att det klart uttrycks att utgifter för reparation och underhåll av byggnader och markanläggningar får dras av omedelbart i inkomstslaget näringsverksamhet, även om utgifterna har fördelats på flera år i räkenskaperna. Den skattskyldige ges alltså en valmöjlighet. Detta enligt en proposition som överlämnades till riksdagen på tisdagen.

Beträffande byggnader kommer avdragsmöjligheten även att gälla för utgifter som omfattas av det s.k. utvidgade reparationsavdraget. Det handlar om ändringsarbeten som är normala i näringsverksamheten hos den skattskyldige, förutsatt att ändringen inte innebär en väsentlig förändring av byggnaden.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas retroaktivt fr.o.m. 2002 års taxering.

Propositionen finns på www.finans.regeringen.se

Eva Rosengren
Pressekreterare
08-405 1625
070-657 08 95

Johan Svanberg
Dep. råd.
08-405 16 01

Per Classon
Kammarrättsassessor
08- 405 16 88