Justitiedepartementet

Nytt regeringsråd och ordförande i Regeringsrätten

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 11:17 CEST

Regeringen har i dag utnämnt kammarrättspresidenten i Kammarrätten i Stockholm Sten Heckscher till regeringsråd och ordförande i Regeringsrätten.

Sten Heckscher är kammarrättspresident sedan den 1 januari 2005. Dessförinnan var han rikspolischef 1996 - 2004. Under åren 1994 - 1996 var han statsråd och chef för Näringsdepartementet. Före det var han generaldirektör och chef för Patent- och registreringsverket 1991 - 1994. Sten Heckscher blev hovrättsassessor i Svea hovrätt 1982 och har tjänstgjort i Justitiedepartementet i sammanlagt åtta år, bl.a. som departementsråd 1984 - 1986 och som statssekreterare 1987 - 1991. Han var under åren 1986 - 1987 rättschef i Arbetsmarknadsdepartementet.

Sten Heckscher var ansvarig för legala och institutionella frågor vid Sveriges EES-förhandlingar 1989 - 1991. Han har dessutom deltagit i ett flertal statliga utredningar. Bland annat har han varit ordförande i Psykansvarskommittén och särskild utredare i Personsäkerhetsutredningen och Utredningen om en översyn av konkurrenslagen. Han har också suttit i ett flertal styrelser och råd såsom Europol, där han var styrelseledamot under åren 1998 - 2004. Sedan 2004 är han medlem i Advokatsamfundets utbildningsråd och styrelseordförande i Stockholms universitets styrelse.

Sten Heckscher har gett ut skrifter i straffrätt, kriminalpolitik och EG-rätt.

Sten Heckscher tillträder den 1 oktober 2007.


Kontakt:
Rickard Wessman
pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-261 26 17
rickard.wessman@justice.ministry.se

Anna Avenberg
Kansliråd
08-405 36 19