Sveriges Annonsörer

Nytt reklamfilmsavtal framförhandlat mellan annonsörer och filmproducenter

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2015 07:30 CET

Henrik Eriksson, ordförande i Film&TV-Producenternas Reklamfilmssektion och Niklas Briselius, förbundsjurist på Sveriges Annonsörer, är nöjda. Foto: ADM resp. Anna Rut Fridholm.

Sveriges Annonsörer har tillsammans med Film&TV-Producenterna tagit fram en ny avtalsmall för reklamfilmsproduktion. Avtalet är gemensamt framförhandlat och har en bred förankring hos både annonsörer och produktionsbolag.

Intresseorganisationen Sveriges Annonsörer har tillsammans med produktionsbolagens branschorganisation Film&TV-Producenterna skapat en gemensam avtalsmall för reklamfilmsproduktion. Avtalet har till syfte att hjälpa annonsörer och produktionsbolag på marknaden med en avtalsmall som ska underlätta för alla parter inför produktionen.

– Vi har sett en ökad efterfrågan på en avtalsmall avseende reklamfilm hos medlemmarna i Sveriges Annonsörer. Ett gemensamt framförhandlat dokument som speglar marknaden är det bästa för annonsörerna, som mer och mer börjar arbeta direkt mot produktionsbolagen. Då behövs bättre stöd som förenklar och förtydligar produktionsprocessen. Det viktigaste med avtalet är medlemsnyttan, att våra medlemmar får ett verktyg som de kan använda i en situation som kräver en hel del överväganden. Tanken är att det ska underlätta för medlemmar oavsett om man vill förvärva samtliga rättigheter till en reklamfilm eller om man ska förvärva rättigheter genom en licens som är tidsbegränsad, säger Niklas Briselius, förbundsjurist på Sveriges Annonsörer.

Avtalets styrka är att det har en djup förankring i ”båda sidor” i produktionsprocessen, vilket borgar för att det får en bred användning hos både annonsörer och filmproducenter.

– Vi vill underlätta och effektivisera samarbetet mellan annonsör och produktionsbolag. Oavsett storlek på projektet har vi tagit fram ett produktionsavtal och skapar samtidigt en branschstandard som sparar tid och pengar för båda parter, säger Henrik Eriksson, ordförande i Film&TV-Producenternas Reklamfilmssektion.

Avtalet finns tillgängligt för alla medlemmar i Sveriges Annonsörer och i Film&TV-Producenterna, men finns idag bifogat detta pressutskick.

BILAGA
Produktionsavtal för reklamfilm 16 mars 2015 (pdf)

Kontaktpersoner
Henrik Eriksson, ordförande Reklamfilmssektionen, Film&TV-Producenterna, 070-768 81 47, henrike@henrikhenrikfilm.se
Niklas Briselius, förbundsjurist, Sveriges Annonsörer, 08-545 252 36, 0733-77 08 39, niklas.briselius@annons.se
Erik Huss, pressansvarig, Sveriges Annonsörer, 08-545 252 34, 0725-66 15 70, erik.huss@annons.se

Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med cirka 550 medlemsföretag. Genom att fokusera på effekt, bidra med inspiration och kunskap, samt bevaka och påverka omvärlden är vi marknadschefens bästa vän. Läs gärna mer på www.annons.se