Sveriges Annonsörer

Nytt reklamfilmsavtal klart för svenska annonsörer

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2014 08:00 CET

Intresseorganisationen Sveriges Annonsörer släpper idag en rekommendation till reklamfilmproduktionsavtal mellan annonsörer och produktionsbolag. Det ska underlätta för annonsörerna att inte tappa bort viktiga punkter när man producerar reklamfilm.

Sveriges Annonsörers medlemmar har sedan ett tag efterfrågat ett avtal som förenklar arbetet med reklamfilmproduktionsbolagen. Under förra året påbörjades detta arbete av Sveriges Annonsörers verkställande utskott, som tillsammans med förbundsjuristen Niklas Briselius har arbetat fram en avtalsmall för reklamfilmsproduktion.

– Förhoppningen är att avtalet ska vara vägledande och att annonsören inte ska tappa bort viktiga punkter när man skriver avtal med reklamfilmsproduktionsbolag. Vi vill ju i möjligaste mån undvika tvister mellan annonsör och produktionsbolag. Det gynnar alla i slutändan, säger Niklas Briselius, förbundsjurist på Sveriges Annonsörer.

Det har inte tidigare funnits ett liknande avtal för annonsörer, vilket har försvårat och fördyrat arbetet med reklamfilmproduktion, som blir allt vanligare med alla nya kanaler och plattformar som dyker upp.

– Det här är ett bra exempel på hur Sveriges Annonsörer stöttar, underlättar och effektiviserar jobbet för marknadschefer och marknadsavdelningar. De ska inte behöva lägga onödiga resurser på formalia utan fokuserar på kommunikation som stöttar att företaget når sina mål. Sveriges Annonsörer ska vara marknadschefens bästa vän, säger Ulf Hermansson-Samell, ordförande i Sveriges Annonsörers verkställande utskott.

Bilagor

  • Avtalsmallen (pdf), som framöver bara kommer att finnas tillgänglig för medlemmar i Sveriges Annonsörer.
  • Pressfoto av Niklas Briselius. Foto: Bugge Woldner, Sveriges Annonsörer
  • Pressfoto av Ulf Hermansson-Samell. Foto: SAS

Kontaktpersoner vid Sveriges Annonsörer
Niklas Briselius, förbundsjurist,
08-545 252 36, 0733-77 08 39, niklas.briselius@annons.se
Ulf Hermansson-Samell, ordförande, verkställande utskottet, 070-997 40 40, ulf.hermansson-samell@sas.se
Erik Huss, kommunikationschef,
08-545 252 34, 0725-66 15 70, erik.huss@annons.se


Sveriges Annonsörers medlemmar står för hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation hjälper vi annonsörerna att arbeta effektivare och mer ansvarsfullt med reklam, media och deras varumärken. Sveriges Annonsörer fyller 90 år i höst och är världens äldsta och största annonsörorganisation, med cirka 550 medlemsföretag. Läs gärna mer på www.annons.se