Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA

Nytt rekordår för svensk luftfart

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2006 09:30 CEST

År 2005 var ett nytt rekordår för svensk luftfart med nära 25 miljoner passagerare– två procent högre jämfört med det tidigare rekordåret 2000. Mest ökade utrikestrafiken.

I jämförelse med år 2004 ökade antalet passagerare med 1,46 miljoner, vilket motsvarar en ökning med 6,2 procent. Den starka ekonomiska utvecklingen i Sverige och vår omvärld kan vara en viktig drivkraft bakom trafikuppgången.

Utrikestrafiken ökade i såväl absoluta som relativa tal mer än inrikestrafiken, 7,4 procent jämfört med 3,3 procent. En viktig förklaring till att utrikestrafiken ökat mer än inrikestrafiken är lågprisflygets fortsatta expansion i Sverige.

Flygfrakten på svenska flygplatser minskade med drygt sju procent. Utrikes frakt stod för hela minskningen och nådde under året upp till 159 200 ton. Inrikes frakt var i stort sett oförändrad och uppgick till cirka 4 470 ton.

Inrikes postfrakt minskade med en procent och uppgick till drygt 19 800 ton, medan utrikes postfrakt ökade med 20 procent och uppgick till närmare 9 500 ton.

Antalet svenskregistrerade motordrivna luftfartyg ökade under året med 15 stycken och uppgick till 2 611 luftfartyg.

Ur flygsäkerhetssynpunkt blev 2005 ett bra år sett över alla verksamhetsformer. Totalt omkom två personer under 2005. Inom linjefart och charter inträffade ett haveri, dock utan personskador.

Uppgifterna är hämtade ut rapporten Luftfart 2005, som finns tillgänglig på SIKA:s webbplats www.sika-institute.se


Ansvarig myndighet: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA.
Dimitrios Tsatsas, telefon 08-506 206 17, e-post:
dimitrios.tsatsas@sika-institute.se

Christina Eng, telefon: 08-506 206 80, e-post: christina.eng@sika-institute.se
www.sika-institute.se

Producent: Luftfartsstyrelsen. Håkan Brobeck, telefon: 011-415 21 61, e-post:
hakan.brobeck@luftfartsstyrelsen.se, www.luftfartsstyrelsen.se

Var god ange SIKA/Luftfartsstyrelsen som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.