Västtrafik

Nytt resecentrum byggs vid Åkareplatsen

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2017 08:56 CET

Ett nytt resecentrum vid Åkareplatsen i Göteborg växer nu fram. När delar av Nils Ericsonterminalen monteras ned behöver viss busstrafik flyttas till Åkareplatsen. Byggnaden ska stå klar i december 2017.

De pågående och kommande byggprojekten vid Centralenområdet i Göteborg innebär att delar av Nils Ericsonterminalen tillfälligt kommer monteras ned. För att kunna fortsätta ge bra service till kunderna under de kommande åren bygger Västtrafik därför ett nytt resecentrum vid Åkareplatsen. Det kommer bland annat innehålla vänthall, resenärsservice och personalytor.

– Vi är nöjda med lösningen vid Åkareplatsen som innebär att kunderna fortsatt får nära till Centralen och Nils Ericsonterminalen, samtidigt som det blir enkelt att byta till stadstrafiken, säger Camilla Holtet, utvecklingschef Västtrafik.

Bygget vid Åkareplatsen startar under hösten 2017 och beräknas stå klart före årsskiftet. Ordningsställandet av området genomförs av Göteborgs stad, men det är Västtrafik som bygger resecentrumet. Investeringen uppgår till 50 miljoner kronor varav Västtrafiks del är 9 miljoner kronor.

– Vårt mål är att skapa ett levande och tryggt resecentrum som är öppet stora delar av dygnet. Byggnaden får också en tydlig miljöprofil och vi kommer bland annat återanvända delar från Nils Ericsonterminalen när vi bygger det nya resecentrumet, säger Camilla Holtet.

Läs mer om Åkareplatsen resecentrum här.

Nya Västtrafikbutiker
För att utöka servicen till resenärerna vid viktiga knutpunkter i Göteborg planerar Västtrafik att bygga nya Västtrafikbutiker vid de planerade resecentrumen i Angered och Gamlestaden.

– Det här är två stadsdelar där vi ser möjligheter att öka kollektivtrafikresandet framöver. Med moderna Västtrafikbutiker i våra resecentrum kan vi erbjuda bättre och mer personlig service, säger Camilla Holtet. 

Investeringarna i nya Västtrafikbutiker uppgår till totalt 2,5 miljoner kronor per butik.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99
press@vasttrafik.se

Varje dag reser 410 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.