Västtrafik

Nytt resecentrum i Kungälv

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2014 14:51 CET

För att möta det ökande resandet med kollektivtrafiken bygger Västtrafik och Kungälvs kommun ett nytt modernt resecentrum i centrala Kungälv. Västtrafik investerar cirka 20 miljoner kronor i den nya anläggningen som beräknas stå klar 2018.

Kungälv växer och utbyggnaden av busskörfält längs med motorvägen har gett förkortade restider och kraftigt ökat resande med busstrafiken. Med ett nytt och centralt beläget resecentrum kopplas den regionala busstrafiken ihop med den lokala kollektivtrafiken i Kungälv och servicen till resenärerna kan utvecklas.

– Satsningen på busskörfält har verkligen gett resultat och alltfler upptäcker fördelarna med att resa kollektivt. Ett nytt resecentrum i Kungälv är nödvändigt för att göra hela resan mer attraktiv, säger Andreas Almquist, utvecklingschef Västtrafik

Kungälvs resecentrum placeras söder om Konghällagatan på den östra sidan av E6 och byggs i två våningsplan med en öppen planlösning. Placeringen är strategisk med närhet till bostäder, handel, skola och idrottsanläggningar. I byggnaden kommer det att finnas service i form av kiosk, toalett och bankomat med pendelparkeringar för både bil och cykel i direkt anslutning.

– När anläggningen är klar ska den ge service åt uppemot 6 000 resenärer om dagen och vår förhoppning är att den ska bli ett riktigt lyft för kollektivtrafiken i området, säger Stefan Ekman, infrachef Västtrafik.

Västtrafik kommer att äga och förvalta byggnaden som får en stark miljöprofil och certifieras enligt riktlinjerna för ”miljöbyggnad”. Kungälvs kommun ansvarar för de anslutande markanläggningarna. Totalkostnaden för projektet beräknas till 41 miljoner kronor. Byggstart sker hösten 2016 under förutsättning att beslutet godkänns i regionstyrelsen.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99
Andreas Almquist, utvecklingschef 0705-62 92 11
Stefan Ekman, infrachef 0706-42 28 98

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.