Lunds universitet

Nytt riskkapitalbolag när Lunds universitet storsatsar på innovationsverksamheten

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 09:04 CET

Lunds universitet storsatsar på innovationsverksamheten.
Med en ny samlad organisation ska samarbetet med näringsliv, industri och Region Skåne ytterligare förstärkas.
Bland annat bildas ett nytt bolag, LU Development AB. Det beräknas ta in mellan 200 och 300 miljoner kronor i riskkapital till universitetet.

Den nya organisationen som Universitetsstyrelsen beslutat om innebär en kraftfull förstärkning av innovationsverksamheten vid Lunds universitet. Satsningen är en direkt följd av universitetets nya strategiska femårsplan som anger att universitetet ”ska vara ledande när det gäller innovationsverksamhet i förhållande till både näringsliv och offentlig verksamhet”. Målet är att innovationsverksamheten ska vara ledande i Europa och kunna mäta sig med universitet som Oxford i England och Delft i Holland.

Universitetets profilområden är t ex diabetes, laserteknologi, nanovetenskap, telekommunikation, livsmedel, förbränningsteknik, genforskning, stamcellsbiologi, neurovetenskap och högenergifysik. Lund är också nationellt centrum för synkrotonljusforskning och här planeras för ännu en anläggning, MAX IV. Lunds universitet har på senare tid tagit in stora forskningsbidrag från bland annat Vinnova och Vetenskapsrådet och får även stora anslag från EU:s forskningsfinansiering.

Men dessa verksamheter har inte bara vetenskapligt intresse utan också kommersiellt.

– Vi har alla förutsättningar för att bygga vidare på den innovationsverksamhet vi redan har. Lunds universitet ligger strategiskt riktigt mitt i den expansiva Öresundsregionen. Vi har nära samverkan med andra aktörer inom regionen. Det finns många innovativa verksamheter som inte kan utvecklas i brist på riskkapital, säger Lunds universitets rektor Göran Bexell.

Idag arbetar LU Innovation (LIU) med den tidiga affärsprocessen i allt från idéskapande, patent, avtal och affärspaketering medan universitetets holdingbolag, LUAB, svarar för den senare processen i den kommersiella verksamheten.

För att kunna utveckla verksamheterna och hitta nya finansiärer bildas nu ett nytt bolag, LU Development AB, som ska ta in externt kapital. Bolaget blir ett dotterbolag till LUAB och beräknas ta in mellan 200 och 300 miljoner kronor under ett antal år i riskkapital. Riskkapitalet skall investeras i bolag som kommer ut från forskningen. LU Development inriktar sig omedelbart på livsvetenskaper (biologi, biokemi, genetik och medicin) och därefter områdena teknik och livsmedel.

LU Innovation (LIU) förstärker också sin affärs- och patentrådgivning. Inom affärsrådgivningen prioriteras områdena inom livsvetenskaper.

– Patentrådgivningen måste skapa en livskraftig licensverksamhet och tjänstebolag måste utveckla viktiga instrument i kommersialiseringen av forskningsresultat, säger LU Innovations chef, Per-Olof Hegg.

En ny enhet, LU Entreprenörskap, bildas också. Den får i uppgift att utveckla entreprenörskapet vid universitetet och ska också handlägga frågor kring samverkan med näringsliv och samhälle.

Inkubatorverksamheten organiseras under ett gemensamt tak: Stiftelsen Inkubatorer i Lund, där Lunds universitet engageras i styrelsen. Inom taket ryms följande inkubatorer:
Ideon Innovation som styrs av Lunds universitet, Ideon Center och Innovationsbron Syd
Venture Lab som drivs av Lunds tekniska högskola, LTH, och Ekonominhögskolan samt
Bioinkubatorn som håller på att etableras på Biomedicinskt centrum, BMC.
Tillsammans kommer de att rymma ett 50-tal start up-företag.

Rektor Göran Bexell får i uppdrag att besluta om den närmare organisationen.

För mer information kontakta:
Rektor Göran Bexell, 0705-597001, goran.bexell@rektor.lu.se
Förvaltningschef Hans Modig, 0709-928614, hans.modig@rektor.lu.se
LUABs VD BG Svensson, 0706-982021, BG.Svensson@luab.lu.se
LU Innovations chef Per-Olof Hegg, 046-222 1270, Per-Olof.Hegg@luinnovation.lu.se


Anna Johansson
Informationsenheten
Lunds universitet
046-222 70 28