Socialdemokraterna

Nytt S-förslag: Bättre mottagande i skolan för nyanlända invandrarbarn

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2010 10:06 CETSkollagen måste förändras och skolan måste få bättre kunskap om och validera nyanlända elevers kunskapsnivå och tidigare utbildning. Sedan ska individuella planer för snabb övergång till den vanliga skolan upprättas. Motverka att ett fåtal skolor får ta hela ansvaret för nyanlända barns skolgång genom en tydligare ansvarsfördelning. Och genomför en nationell satsning på språk- och kunskapsutveckling. Det är några av förslagen i Socialdemokraternas kommande rapport på hur nyanländas etablering på arbetsmarknaden kan förbättras.

- Att nyanlända barn kommer in bättre i skolan och tidigare kan utveckla både svenska och sitt modersmål är en av de viktigaste faktorerna för att minska det utanförskap som många invandrare annars hamnar i. Med våra nya förslag kan den enskildes individuella förutsättningar tas till vara bättre, säger Luciano Astudillo, integrationspolitisk talesman (S) och ordförande i Socialdemokraternas arbetsgrupp om nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

- Viktigast är att skolorna tidigt kan validera de nyanlända barnens utbildningsnivå, så att eleverna kan komma in rätt från början. Vi vet nu också av erfarenhet och forskning att unga invandares förutsättningar att lära sig svenska och komma in i det svenska samhället underlättas om de parallellt också kan utveckla sitt modersmål, säger Luciano Astudillo.

För mer information
Daniel Färm
Pressekreterare
070-6501209
daniel.farm@riksdagen.se; daniel.farm@riksdagen.seLäs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se
Se, dela, kommentera http://youtube.com/socialdemokraterna