Bosch AB

Nytt säkerhetssystem Airbag 9 från Bosch i Ford C-Max

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 12:16 CET

I C-Max sätter nu Ford för första gången in det innovativa säkerhetssystemet Airbag 9 från Bosch i praktisk tillämpning. Systemet består av styrdonet AB9 med centrala sensorer och perifera sensorer i fordonskarossen. Förbättrade säkerhetsfunktioner ökar airbagstyrningens tillförlitlighet. Parallellt med huvudprocessorn utvärderar nu exempelvis en övervakningskrets signalerna från sensorerna. Endast i de fall då även denna känner av en olycka aktiveras säkerhetssystemet. I det sista utbyggnadssteget kan Airbag 9 från Bosch aktivera upp till 38 säkerhetssystem och bearbeta data från maximalt tolv perifera sensorer. För C-Max är elektroniken utrustad med tio tändkretsar för bältessträckare, front- sido- och huvudairbags samt med tre perifera sensorer.

Vid en frontalkollision levererar en i deformationszonen integrerad accelerationssensor, en så kallad upfront-sensor, information om olyckans svårighetsgrad på ett tidigt stadium. På så sätt kan styrdonet snabbare och säkrare skilja kritiska krockar från situationer som inte kräver något säkerhetssystem och därvid optimalt styra frontkuddarna som antänds i två steg. Vid en sidokrock måste styrdonet lösa ut de skyddande luftkuddarna på mindre än fem millisekunder. För att även här kunna träffa ett avgörande så tidigt som möjligt använder Ford en perifer accelerationssensor för vardera vänster och höger sida i karossen.

I utrustningen av C-Max ingår även andra Boschkomponenter bl.a. Electronic Diesel Control (EDC), högtrycksdieselinsprutningspump och Common-Rail-injektorer. Dessutom kommer startmotor, torkaranläggning med Aerotwin-torkarblad, vissa sensorer och insprutningsventiler för Ottomotorerna, den steglöst reglerbara motorkylfläkten och det optimala navigationssystemet från Bosch.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Katrin Ohlander, Presschef, tel: 08-750 1644, e-post: katrin.ohlander@bosch.com

Bosch på Internet: www.bosch.se