Utrikesdepartementet

Nytt särskilt sändebud för Afghanistan och Pakistan

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 14:03 CESTUtrikesministern utnämnde den 1 september ambassadör Niclas Trouvé till nytt särskilt sändebud för Afghanistan och Pakistan. Niclas Trouvé har sedan 2006 varit Sveriges ambassadör i Bagdad.

Regeringen fäster stor vikt vid utvecklingen i Afghanistan och Sverige gör stora insatser för att stödja säkerhet, utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter i landet. Vid sidan av de civila insatserna och det svenska utvecklingssamarbetet har Sverige en betydande militär närvaro inom ramen för den av FN mandaterade fredsbevarande ISAF-styrkan. EU enades förra året på svenskt initiativ om en handlingsplan för att stärka och koordinera sina insatser i regionen.

Posten som särskilt sändebud inrättades inför det svenska EU-ordförandeskapet 2009 för att öka Sveriges och Europeiska Unionens breda engagemang i Afghanistan och i angränsande områden. Det särskilda sändebudet ska inhämta och sprida information och bygga nätverk med länderna i regionen samt med andra länder och organisationer med verksamhet i Afghanistan och Pakistan. Bevakning av samarbetet inom FN, EU och Nato utgör en annan viktig del av arbetet. Sändebudet samverkar nära med departement och myndigheter i Sverige, med ambassaderna i Kabul och Islamabad och med den nye svenske civile representanten i Mazar-e-Sharif.


Kontakt:
UD:s presstjänst
dagtid
08-405 57 30-------------------------
Läs mer
-------------------------
Sveriges förbindelser med Afghanistan (http://www.regeringen.se/sb/d/13247)
Sveriges förbindelser med Pakistan (http://www.regeringen.se/sb/d/2520/a/13984)

-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Sverige i Afghanistan, Officiell webbplats för Sveriges internationella engagemang i Afghanistan (http://www.sverigeiafghanistan.se )