Kungälvs kommun

Nytt sätt att arbeta med sommarjobb i Kungälv skapade nya jobb

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2012 09:19 CEST

Sommarjobben i Kungälvs kommun har som övergripande syfte att ge ungdomarna arbetslivserfarenhet och bryta ungdomars utanförskap.

En utvärdering gjord förra året visade att kommunens sätt att arbeta med sommarjobb hade allvarliga brister med avseende på kvaliteten på sommarjobben och med en stor andel avhopp. Planeringen inför sommarjobben 2012 påbörjades hösten 2011 med den nya idén att sommarjobb i samarbete med näringslivet skulle hålla högre kvalité då arbetsuppgifterna skulle upplevas som mer meningsfulla. Resultatet får betraktas som en succé. Ungdomarna är nöjda med att fått riktiga jobb, näringslivet är nöjda och kostnaderna för kommunen har halverats.

Antalet sommarsysselsättningsplatser i år var 142 stycken. Antalet avhopp uppgår till två stycken, vilket är en mycket låg siffra. Av de 142 platserna är 17 platser är arbeten från näringslivet. Dessa 17 platser framkom på mycket kort tid.

Ungefär hälften av de 142 platserna har gått till prioriterade ungdomar som har särskilda behov av sommarjobb.

I ett känt fall finns en möjlighet till fast anställning tack vare god arbetsinsats.

 

Med vänliga hälsningar

Noel Cornér

Informationschef

0303-23 96 77

 

Ytterligare information:

Christer Mattsson                                     Robin Andersson

Chef Trygga ungdomsmiljöer                    verksamhetsutvecklare

0702-57 48 36                                          0722-30 92 70

 

Politiska kommentarer:

Roger Bogren (M)                                     Miguel Odhner (S)

Ordf. näringslivsutskottet                         oppositionsråd

0705-87 01 78                                          0703-52 01 01

 

Näringslivet:

Bobo Wallmander

0768-81 20 40