Stockholms Läns Landsting

Nytt samarbete för fler företag i Flemingsberg

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 11:20 CET

Landstingsstyrelsen har beslutat att inleda ett samarbete med Karolinska Institutet Science Park. Detta innebär samtidigt att landstinget avvecklar forskningsparken Novum.

Novum Forskningspark etablerades 1985, med uppgiften var att locka företag att etablera sig i Flemingsberg, för att utjämna obalansen mellan länets södra och norra del. Novums verksamhet övertas nu av det nya bolaget.

De parter som driver utvecklingsprogrammet för Flemingsberg - Stockholms läns landsting, Huddinge kommun och Botkyrka kommun - har låtit göra en studie av forskningsparkers verksamhet.

Denna studie, gjord av Inregia AB, visar på förbättringsmöjligheter för näringslivstillväxten. Studien förordar därför bland annat att:
- inriktningen ska gå mot en dynamisk forskningspark som ska stödja företagen inom gränssnittet FoU, teknikspridning, entreprenörskap och affärsutveckling
- arrangemang som främjar nätverkssamarbete mellan företagen utvecklas

Karolinska Institutet Science Park ska arbeta för att etablera företag i forskningsparken och få fler nya företag att bildas utifrån forskningen på universitet och högskolor.

- Vi vill på ett mer direkt och kraftfullt sätt förstärka utvecklingen i Flemingsberg, säger Göran Stiernstedt, t f landstingsdirektör. Därför har vi nu gått in i detta samarbete. Vår representant i styrelsen för Karolinska Institutet Science Park blir Carola Lemne, vd Danderyds sjukhus.

Karolinska Institutet Science Park kommer att ha omfattande verksamhet både i Flemingsberg och i den nya forskningspark som just nu byggs i Solna.

Kontakta oss för mer information:
Göran Stiernstedt, t f landstingsdirektör, 070-520 74 14
Yvonne Gustavsson, pressekreterare Stockholms läns landsting, 070-737 44 45 Rune Fransson, Karolinska Institutet, 070-553 02 30 Katarina Sternudd, pressekreterare Karolinska Institutet, 070-224 38 95