Eductus

Nytt samarbete för långtidsarbetslösa i Göteborg

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2012 13:00 CEST

EVA (Etablering via arbete) är ett nytt ESF-projekt i samarbete mellan Eductus, arbetsförmedlingen och Göteborgs Stad. Syftet är att guida personer som varit arbetslösa länge på arbetsmarknaden. Målgruppen är främst utrikesfödda men även svenskar. Målet är att varje deltagare ska komma närmare självförsörjning. Projektet har just startat och håller på fram till juni 2014.

Projektet i korthet:

Finansiering

Projektet finansieras av svenska ESF-rådet och medfinansierare är Arbetsförmedlingen och Göteborgsstad Nordost – Angered och Bergsjön.

Målgrupp

Personer som står långt från arbetsmarknaden.  Det rör sig främst om utrikesfödda, men även svenskar. Projektet används också av personer som på grund av sjukdom och/eller funktionsnedsättning inte jobbat på länge och som är i kontakt med Arbetsförmedlingen.

Mål

Varje deltagare ska komma närmare arbetsmarknaden genom ökad vilja till deltagande, höjd kompetensnivå och ökad attraktionskraft på arbetsmarknaden.

När projektet är klart ska deltagaren, i de fall de inte gått vidare till självförsörjning, ha en tydlig handlingsplan för hur de ska fortsätta jobba för att bli självförsörjande.

Så går det till

Olika samhällsfunktioner och utbildningsaktörer samarbetar för att deltagarna ska nå en varaktig förändring. Vid möte med studieyrkesvägledare bestäms om deltagaren är i behov av speciell vidareutbildning och deltagaren får hjälp att gå vidare i processen . En gång i veckan bjuder vi in externa föreläsera från näringslivet, politiska representanter, företagare etc.  

Deltagarna börjar med att inventera vad de kan och vad de vill. För många har det varit mycket fokus på hinder och vad de inte kan. Vi vänder på det och kartlägger styrkorna hos varje person. Oftast kan man väldigt mycket, även om man inte har jobbat på länge. Det gäller att bli medveten om hur man kan använda de här erfarenheterna och kunskaperna.

Vi går igenom frågor som; Vad behövs för att öka min anställningsbarhet? Kompetens, erfarenhet, hälsoaspekter. Vad är målet? Hur når jag dit? Vad börjar jag med?  Vi tittar på hur arbetsmarknaden ser ut, finns det någon utbildning som passar, var finns jobben osv. Vi går också igenom vilket stöd som kan behövas framöver och hur man får det. Utifrån detta produceras en handlingsplan som är styrdokument i hela processen och den uppdateras kontinuerlig under projektets tid.

Datum för EVA

Första gruppen började 10 april 2012, och håller på ca 6 månader med möjlighet till förlängning  upp till 1 år. En ny grupp startar varje vecka fram till vecka 24. Sammanlagt finns det plats för 200 deltagare. Projektets slutar 30 juni 2014

Kontakt

Vill du veta mer?

Kontakta Senada Ljutic, gruppchef på Eductus: 031-704 80 18, eller maila på senada.ljutic@eductus.se.

Eller Petter Carolusson, områdeschef på Eductus: 031-704 80 46, eller maila på petter.carolusson@eductus.se

 

 

 

Eductus hjälper privatpersoner, företag och organisationer och är experter på matchning, rekrytering, integration, omställning, arbetslivsinriktad rehabilitering och vuxenutbildning. Vi finns på 50 orter i Sverige.