Invest Sweden

Nytt samarbete kan skapa fler jobb i Värmland

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2010 11:47 CET

Invest in Värmland Agency (INVA) inleder nu ett samarbetsprojekt med Invest in Sweden Agency (ISA) för att locka fler företag från Gulfstaterna att investera i eller samarbeta med svenska företag.

ISA har sedan tre år marknadsfört Sverige i Gulfstaterna, en region som består av Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Kuwait, Qatar, Oman och Bahrain. Ett omfattande kontaktnät har byggts upp med företag och organisationer som visat intresse för svenska företag. Nu får företag i Värmland också möjlighet att knyta nya och spännande affärskontakter med regionen.  

- Värmland har mycket att erbjuda en utländsk investerare, till exempel det högteknologiska kunnande vi har inom papper, massa och stål. Vi ser fram emot att få presentera våra affärsmöjligheter och uppmuntrar därför nu företag med intresse för Gulfområdet att höra av sig till oss, säger Anna Damm, projektledare för Invest in Värmland Agency som drivs av Handelskammaren Värmland.

Projektet inleds i februari med en workshop i Karlstad.

- Länderna i Gulfregionen investerar mycket internationellt. Vi ser en stor potential för framtida samarbeten och jag är övertygad om att de kommer att hitta intressanta investeringsmöjligheter i Sverige, säger Geetali Chhatwal-Jonsson, ISA, projektledare för hela Gulfsatsningen.

För mer information, kontakta Geetali Chhatwal-Johnsson, ISA, 08-402 78 33,
070-222 78 04, eller Anna Damm, Invest in Värmland Agency, 054-22 14 86, 070-662 23 79.

 

Invest in Sweden Agency, ISA, är en myndighet under Utrikesdepartementet med uppdrag att genom information och kontakter aktivt medverka till att utländska företag i olika former investerar i Sverige. Investeringarna kan ta formen av nyetableringar, expansionsinvesteringar, samarbetsavtal och förvärv. ISA har kontor i Stockholm och Göteborg, samt utlandskontor i USA, Japan, Kina och Indien.