Örebro universitet

Nytt samarbete med Indien inom hörselvetenskap

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2012 09:56 CEST

Örebroforskare har fått 400 000 kronor från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, för att i samarbete med forskare i Indien planera gemensamma forskningsprojekt inom audiologi.

I Indien lever över tre miljoner människor med nedsatt hörsel men det är svårt att få hjälp och stöd. I Indien finns endast en audionom per en miljon invånare jämfört med Sverige där det finns en audionom per 12 000 invånare. Även avseende öron-näsa-hals-läkare är skillnaderna mellan länderna stor.

– Internationellt är Sverige framstående inom hörselvetenskap och vi hoppas kunna ge råd och stöd utifrån våra erfarenheter till våra kollegor i Indien. Vi hoppas kunna inleda nya gemensamma forskningsprojekt, säger professor Berth Danermark vid Institutet för handikappvetenskap vid Örebro universitet.

Projektet är ett samarbete mellan National Institute for the Hearing Handicapped i Indien, Audiologiskt forskningscentrum vid Universitetssjukhuset Örebro och Institutet för handikappvetenskap vid Örebro universitet.

För mer information kontakta Berth Danermark: 070 3129079


Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med 17 000 studenter och  1 200 anställda. Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik och idrott. Vi erbjuder 60 utbildningsprogram på grundnivå och 30 program på avancerad nivå samt cirka 800 fristående kurser. www.oru.se