Sida

Nytt samarbete mellan Sida och IFC: Mångmiljardbelopp i handelsgarantier för Östeuropa

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2010 14:45 CET

Många företag i Östeuropa riskerar att slås ut på grund av brist på handelskrediter. I dag inleder Sida och International Finance Corporation, IFC, ett nydanande samarbete för att kunna erbjuda handelsgarantier för fortsatt utveckling och tillväxt i de mest sårbara länderna i Östeuropa.

I dag har parterna skrivit under ett avtal som innebär att Sida ställer en miljard i garantier, vilket kommer att matchas med lika mycket från IFC. Eftersom garantierna kommer att ha kort löptid beräknas de generera mångmiljardbelopp i garantier fram till 2013 då avtalet löper ut. Tusentals företag i fattiga länder beräknas därmed kunna överleva i ett bistert finansiellt klimat.

Sida och IFC kommer att fungera som en brygga mellan finansmarknadens (bankernas) ökade risktagande och kampen mot fattigdom.

- Jag är stolt över att Sverige och Sida ligger i framkant när det gäller att tänka nytt och våga vara med att utveckla den här typen av instrument när vi ser att finanskrisen gör utvecklingsländerna än mer sårbara. Väl genomfört kommer det här programmet att kunna bidra till mycket utveckling utan att några biståndspengar behöver användas, säger Sidas generaldirektör Anders Nordström.

Länder som i dagsläget kan bli aktuella för handelskrediter är Albanien, Vitryssland, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Kosovo, Makedonien, Moldavien, Serbien, Turkiet och Ukraina.

- Central- och Östeuropa har påverkats starkt av den senaste tidens finansiella kris och handelsfinansiering har praktiskt taget avstannat. Vi är tacksamma för Sveriges stöd och hoppas att det även kommer att driva på andra institutioner och regeringar att stödja oss i arbetet med vitalisering av handeln i regionen, säger Lars Thunell, IFC:s chef.

För mer information till journalister: kontakta ansvarig handläggare Roger Garman 08-698 5506 eller mejla roger.garman @ sida.se.