RISE Research Institutes of Sweden AB

Nytt samarbete mellan Stockholm Environment Institute och SP

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2016 11:14 CET

Nu skriver Stockholm Environment Institute och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut under ett gemensamt samarbetsavtal. Syftet med avtalet är ökad samverkan mellan miljöforskning och näringsliv med syfte att stärka svensk innovationsforskning och internationellt samarbete i Europa, tillväxtekonomier och utvecklingsländer.

– Det nya samarbetsavtalet kommer att stärka vårt samarbete och dialogen med beslutsfattare inom näringslivet. Vårt mål är att praktisk tillämpa miljöforskningen, ytterligare höja ambitionsnivån och stödja övergången till ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara samhällen, säger Jakob Granit, vice vd och centerchef, Stockholm Environment Institute.

Avtalet omfattar ett strategiskt samarbete inom hela innovationskedjan för att bidra till Sveriges arbete inom Agenda 2030. Samarbetet omfattar främst följande ämnesområden; bioekonomi, energisystem, klimatsmarta städer, resurseffektivitet, cirkulär ekonomi och vattenresurshantering.

– Det finns stor potential för att utveckla synergieffekter avseende vår kompetens inom policy- och teknikområdet mellan våra organisationer. Vi kommer att kunna bidra med innovation för en hållbar utveckling inom en rad konkreta områden som energi, bioekonomi och klimatsmarta städer, säger Claes Tullin, innovationschef för enheten Energi och bioekonomi på SP.

Avtalet signerades av Margaret S. McNamee, teknisk direktör på SP och Johan Kuylenstierna, vd för Stockholm Environment Institute under en ceremoni i Stockholm. Under ceremonin deltog enhetschefer och personer på ledningsnivå.

– Vi tycker det är viktigt att skapa mervärde genom samverkan och vi är mycket glada över det nya avtalet. SP fungerar som en bro mellan akademisk forskning och näringsliv. Vi prioriterar bland annat samverkan i innovationskedjan och internationell konkurrenskraft, säger Margaret S. McNamee.

– Regeringen ser gärna ett utökat samarbete mellan olika forskningsinstitut i Sverige med syfte att stärka dialogen inom viktiga policyområden och mellan beslutsfattare. SP har en omfattande kompetens inom industriteknik och energisystem, vilket mycket väl kompletterar SEI:s policy-relevanta och internationella forskningsinitiativ, avslutar SEI:s vd Johan Kuylenstierna.

Läs mer här: http://www.sei-international.org/initiatives

Pressbild finns att hämta här:

http://www.sei-international.org/mediamanager/images/Press_room/SEI-PressRelease-25jan2016-Signing.JPG

För ytterligare information, kontakta:

Ylva Rylander – pressansvarig, Stockholm Environment Institute

ylva.rylander@sei-international.org, 073-150 33 84

Jakob Granit – vice vd och centerchef, Stockholm Environment Institute

jakob.granit@sei-international.org, 073-707 85 36

Claes Tullin – innovationschef, Energi och bioekonomi, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut,

claes.tullin@sp.se, 070-316 55 55

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. Läs mer på www.sp.se