Karolinska Institutet, KI

Nytt samarbete ska förbättra cancerbehandling

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 08:56 CEST

Karolinska Institutet och två Europiska forskningsinstitut inleder nu ett omfattande samarbete i kampen mot cancer. Målet är att gemensamt undersöka hur strålningsmetoder kan kombineras med nya läkemedel för att förbättra cancervården.

Nu sjösätts European Comprehensive Cancer Centre Alliance (ECCCA) - ett samarbete mellan Karolinska Institutet i Stockholm, det nationella cancerinstitutet i Amsterdam (NKI) och Gustave Roussy-institutet i Paris.

Det övergripande målet för samarbetet är att utföra tidiga kliniska prövningar av nya cancerläkemedel, samt av hur effekten av dessa läkemedel kan förstärkas genom att kombineras med olika strålbehandlingsmetoder.

- Genom att sammanföra våra spetskompetenser får vi större möjligheter att genomföra studier som i förlängningen kan leda till bättre behandlingar för cancerpatienter. Samtidigt får vi genom samarbetet tillgång till ett stort patientunderlag vilket gör att vi kan dra säkrare slutsatser, säger Rolf Lewensohn, professor vid institutionen för onkologi och patologi vid Karolinska Institutet.

Karolinska Institutet bidrar främst med utrustning och specialistkompetens inom strålningsterapi. Genom Karolinska Biomics Center bidrar Karolinska Institutet också med kompetens inom så kallad proteomik, kartläggning och tolkning av kroppens proteiner.

Samarbetet inleds den 5 september i Amsterdam med en presentation av de första gemensamma studierna. Inledningsvis ska de tre forskningscentren leda varsin prövning i samarbete med de andra två.

Karolinska Institutet leder inledningsvis en prövning kring så kallad stereotaktisk strålningsterapi - en högprecisionsteknik som uppfanns vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset och nu befinner sig i snabb utveckling. Forskarna ska pröva hur strålningsterapi kan kombineras med läkemedel för att mer effektivt bromsa tumörutveckling.

- ECCCA ska också utveckla metoder för att studera skillnader i behandlingssvar hos olika individer. Det handlar om att hitta relevanta biomarkörer, och i det arbetet kommer Karolinska Biomics Center spela en viktig roll, säger Rolf Lewensohn.

För mer information, se: www.eccca.eu

För frågor, kontakta:

Professor Rolf Lewensohn

Institutionen för onkologi-patologi

Tel: 08-517731 88 eller 070-729 31 88

E-post: Rolf.Lewensohn@ki.se

Pressekreterare Sabina Bossi

Tel: 08-524 860 66 eller 070-614 60 66
E-post: sabina.bossi@ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se