Movexum

Nytt samarbete stärker konkurrenskraften i regionen

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 06:45 CEST

Movexum och Triple Steelix har nu tecknat avtal för att erbjuda den lokala och regionala marknaden ännu större tillgång till kunskap, kompetens och nätverk vilket i sin tur kommer stärka konkurrenskraften i regionen.

”Mina förväntningar är att Movexum via Triple Steelix får tillgång till kompetenser och nätverk som håller en hög nationell och internationell kvalitet” säger Ulf Borbos VD på Movexum.

Det nya samarbetet innebär bland annat att Movexum kommer finnas som stöd för Triple Steelix i kommersialiseringsfasen av intressanta idéer och produkter och Triple Steelix kan vid behov analysera innovationer och prototyper åt Movexum. Triple Steelix och Movexum ska även gemensamt utveckla aktiviteter för att stimulera, inspirera och stötta entreprenörer/ innovatörer/ studenter för att öka kunskapen inom entreprenörskap och uppfinningsprocesser.

”Tillsammans kan vi erbjuda företagen en bättre möjlighet till utveckling och tillväxt”, säger Maria Engholm processledare på Triple Steelix.

Tripple Steelix - skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Genom ett starkt regionalt ledarskap ska vi tillsammans göra den redan framgångsrika stålindustrin i Bergslagen ännu starkare, genom en effektiv samverkan mellan företagen, samhället och forskningen i regionen.

Läs mer om Movexum på http://www.movexum.se/

Läs mer om Triple Steelix på http://www.triplesteelix.se/

Kontakt:

Ulf Borbos VD Movexum

0705373107

ulf.borbos@movexum.se

Maria Engholm Processledare Triple Steelix

070-2399207

maria.engholm@triplesteelix.se

Movexum är Gävleborgs regionala företagsinkubator - en kreativ utvecklingsmiljö för tillväxtföretag. Här erbjuds både stöd i form av kvalificerad affärscoachning och vid behov kontorsplats tillsammans med andra tillväxtföretag. Movexum ger tillgång till kompetens, kontakter och kapital.

Movexum är garanten för ett professionellt stöd till en lyckad företagsutveckling.

Movexum antar företag som verkar i Gävleborg och har affärsidéer hög innovationshöjd och tillväxtpotential. Det innebär bland annat att den tänkta produkten eller tjänsten ska kunna nå en stor marknad och att företaget ska kunna växa. Movexum vänder sig både till nya och befintliga företag.

Movexums VD och styrelse – som består av erfarna och kunniga entreprenörer och affärsmän – beslutar om vilka affärsidéer som antas till programmet. Här gäller business – inte byråkrati.

 Företagen erbjuds affärscoachning i tre olika steg:

Pre Lab – från idé till affärsidé (3 månader)

Business Lab – affärsutveckling, första steget ut på marknaden (9 månader)

Business Accelerator – etablering på marknaden (upp till 24 månader)