Karolinska Institutet, KI

Nytt samarbete tillkännages vid symposium om regenerativ medicin

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 14:55 CEST

Aktuell forskning inom regenerativ medicin presenteras vid ett symposium på Karolinska Institutet. Då tillkännages också ett unikt samarbete mellan Karolinska Institutet, University of Minnesota och Mayo Clinic i Rochester, Minnesota, USA.

Regenerativ medicin är ett samlingsbegrepp för forskning som handlar om att återskapa skadade eller förlorade celler eller organ. Vid symposiet diskuteras bland annat metoder för att återskapa reproduktionsförmågan som kan skadas eller förloras vid olika typer av medicinsk behandling. Även forskning som handlar om metoder för att få celler att backa tillbaka i utvecklingen till ett tidigt stamcellstadium, från vilket de kan ”programmeras om” till andra typer av celler, kommer att behandlas.

Journalister är välkomna till symposiet
Frontiers in Biomedical Research: Regenerative medicin
Tid: 4 november kl. 9-17, 5 november kl. 9-17
Plats: Wallenbergsalen, Nobel Forum, Karolinska Institutet, Solna

Programmet bifogas i pdf

Vid symposiet deltar forskare från Karolinska Institutet, University of Minnesota och Mayo Clinic i USA. Syftet är att ta ett helhetsgrepp på forskningsområdet regenerativ medicin, vilket innebär att man även diskuterar hur denna forskning kommer att te sig i framtiden och vilka konsekvenser den får inte
bara för enskilda individer utan också för samhället i stort.

Samarbete tillkännages
Symposiet är en del i Karolinska Institutets 200-årsjubileum och inleds av rektor Harriet Wallberg-Henriksson, som också kommer att tillkännage ett nytt och unikt samarbete. Karolinska Institutet har sedan över tjugo år ett utvecklat samarbete med University of Minnesota. Nu kommer detta samarbete att fördjupas och även innefatta Mayo Clinic, en mycket framgångsrik och välrenommerad forskningsinstitution i Rochester, USA.

Samarbetet Frontiers in Biomedical Research Partnership omfattar forskningsområdena regenerativ medicin, bio-omics och immunitet.
- Det unika med samarbetet är att det inte bara omfattar utbyte av postdocs utan att vi samtidigt bygger upp ett system för hur de olika forskargrupperna ska kunna samverka. De postdocs som antas är viktiga länkar och ambassadörer för sin verksamhet, men det viktigaste är att få igång ett samarbete mellan de olika forskargrupperna, säger professor Jan Palmblad vid Karolinska Institutet, som är en av initiativtagarna till det nya samarbetet.

Han tror att de nya samarbetsformerna kommer att vara mycket positiva för Karolinska Institutet.
- Allt som leder till högre kvalitet på forskningen gynnar Karolinska Institutet. University of Minnesota och Mayo Clinic är starka på en del områden som vi saknar. Där handlar det om att vi kompletterar vår forskning. Inom andra områden är vi lika starka. Då handlar det istället om att uppnå en fantastisk synergieffekt.

För mer information kontakta:

Professor Jan Palmblad
Tel: 08-585 826 93
E-post:
jan.palmblad@ki.se

Pressekreterare Sabina Bossi
Tel: 08-524 860 66 eller 070 – 614 60 66
E-post:
sabina.bossi@ki.se

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information går in på
ki.se