RISE Research Institutes of Sweden AB

Nytt samarbetsavtal tecknat mellan SP och LTU

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 15:20 CEST

Forskarutbyte, doktorandutbildning och delade labbresurser mellan högskolor och institut. Det är några viktiga komponenter i byggandet av fler starka forskningsmiljöer i Sverige. Ett nytt avtal mellan SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Luleå tekniska universitet (LTU) kommer att stärka bland annat områdena energi ur avfall, geoteknologi och bioenergi.

Energi ur avfall och bioenergi är områden som kräver stora forskningsinsatser för att snabbt få fram tekniska lösningar som kan bidra till en mer hållbar utveckling med bättre resursanvändning och alternativ till fossila bränslen. Geoteknologi är ett område med stor betydelse för exempelvis slutförvar av kärnbränsle.

SP och LTU har redan ett etablerat samarbete inom brandteknik och riskhantering samt träteknik och träbyggande. Med det nya avtalet där viktiga satsningsområden pekats ut blir det lättare att snabbt komma igång med nya projekt.

- Genom att tillsammans bygga nationellt starka forsknings- och innovationsmiljöer kan vi erbjuda det alltmer globaliserade svenska näringslivet kunskaper som stärker deras konkurrenskraft, säger Maria Khorsand, koncernchef för SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

- Både vi på LTU och SP har kraftfulla laboratorieresurser inom området konstruktionsteknik. Att kunna samutnyttja dessa är värdefullt för båda parter, inte minst när det gäller framtida investeringar. Vi är mycket positiva till det fördjupade samarbetet, säger Pia Sandvik Wiklund, rektor vid LTU.

----------------------------------------------------------------------------------------------
För mer information, kontakta
Lennart Elfgren, LTU. Tel 0920-491 360, e-post: lennart.elfgren@ltu.se

eller
Carl-Johan Johansson, SP. Tel 010-516 51 17, 070-591 35 41, e-post: carl-johan.johansson@sp.se