Upplands-Bro kommun

Nytt samverkansavtal för att minska våld i relationer

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2013 09:44 CEST

Bild: Annika Eriksson, Polismästare Norrorts polismästardistrikt, och Irène Seth, Kommunstyrelsens ordförande. Foto: Karl Öhlander

Upplands-Bro kommun och Polisen har enats om att tillsammans jobba för att minska relationsvåldet i kommunen. Under fredagseftermiddagen undertecknades överenskommelsen.

Samverkansavtalet innebär att kommunen och polisen förbinder sig att jobba tillsammans för att minska relationsvåldet genom att följa de åtgärder som beskrivs i överenskommelsen. Det handlar om förebyggande åtgärder, akuta och långsiktiga insatser när en anmälan om relationsvåld görs, hjälp och stöd till drabbade och slutligen åtgärder för gärningspersonen.

– Relationsvåld är tyvärr vanligt förekommande i samhället, liksom i vår kommun. Det är angeläget att förtydliga och förbättra åtgärder och stöd till våldsutsatta i nära relationer liksom att medverka till att våldsutövare får hjälp, säger Eva Folke, socialchef i Upplands-Bro kommun.

Avtalet gäller i två år och en gång i halvåret ska parterna träffas för att stämma av punkterna i åtgärdsplanen. Efter avtalets sluttid ses ny statistik över för att se om åtgärderna haft önskad effekt.

– Genom det nya avtalet ser vi tydligt vem som ansvarar för vilken åtgärd och tillsammans kan vi minska relationsvåldet. Alla har rätt till en trygg tillvaro, kommenterar Irène Seth (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Ett samverkansavtal lägger grunden för en strukturerad och strategisk samverkan mellan kommun och polis för att kunna ha lokal anknytning och fokusera och hantera lokala problem så att man kan göra gemensamma krafttag och verka förebyggande tillsammans och i samråd, kommenterar Annika Eriksson, polismästare Norrortspolisen.

Upplands-Bro kommun ligger vid Mälaren drygt två mil nordväst om Stockholm och ca 25 minuters pendeltågsresa från Stockholms central. Upplands-Bro har två tätorter, Kungsängen och Bro. Kommunen har nu drygt 24 000 invånare och expanderar både vad det gäller invånare och företagsetableringar.