Arbetsförmedlingen

Nytt samverkansprojekt ska ta unga in på arbetsmarknaden

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 17:00 CET

Arbetsförmedlingen, Fryshuset, Stockholms stad och Friends startar projektet Unga in med hjälp av Europeiska Socialfonden (ESF). Målet är att ge unga tjejer och killar, som idag inte har någon känd sysselsättning, förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. Nu drar projektet igång i Fryshuset.

 

Välkommen till pressträff i samband med invigningen.

Tid: Torsdagen den 10 december kl: 14.30

Lokal: Fryshuset, Mårtensdalsgatan 2-8, plan 6

Medverkande: Fryshusets verkställande direktör Anders Carlberg
                        Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist.
                        Projektledningen samt styrgruppen för Unga in.

Unga in vänder sig till unga i åldern 16-24 år, som inte syns i statistiken vilket innebär de som inte studerar, arbetar eller har någon annan känd sysselsättning och som saknar kontakt med Arbetsförmedlingen eller kommunen. Med hjälp av korta arbeten, mentorskap, volontärarbeten, självstärkande aktiviteter, arbetspraktik med mera ska Unga in bygga en verksamhet som stöder unga i denna grupp att etablera sig på arbetsmarknaden. Fokus sker på individuella samtal för att få en personlig planering för varje deltagare. Vidare kommer samverkan med andra organisationer som finns runt ungdomarna att vara central, till exempel med kommunen för att fånga upp de ungdomar som inte har avslutat gymnasiet.

För att hitta korta jobb till de unga i målgruppen kommer resurser att satsas på att nå arbetsgivare som är i behov av tillfällig arbetskraft. Särskilt intressanta kommer arbetsgivare inom områden som har stora rekryteringsbehov i framtiden att vara.

Projektet pågår från och med november 2009 till och med mars 2012. Under 2010 kommer även möjligheten att etablera Unga in på ytterligare orter att undersökas.