Informator Utbildning

Nytt seminarium! GPars - Concurrency for the Modern Age

Pressmeddelande  •  2013-01-18 08:18 CET

Med Java 7 infördes Fork/Join-modellen för att enkelt skapa program som utnyttjar att moderna datorer kan exekvera många parallella trådar samtidigt. I detta seminarium guidar vi dig genom hur Fork/Join, Map/Reduce och Actors redan idag kan hjälpa dig att göra Javaapplikationer både snabbare och bättre på att hantera många samtidiga aktiviteter. I huvudsak presenterar vi GPars som är ett Java/Groovyramverk för moderna flertrådiga applikationer och som enkelt kan införas i befintliga Java- eller Groovyapplikationer.

Anmäl dig kostnadsfritt till seminariet här

Detta kommer vi att prata om:

  • Översikt av området concurrency och
    varför det är dags att ompröva invanda sätt att lösa programmeringstekniska problem på
  • Översikt av hur Javaplattformen förändras med nya programspråk
  • Snabb genomgång av språket Groovy
  • Hur du löser vanliga problem snabbare med hjälp av Fork/Join
  • Hur du sammanställer data snabbare med hjälp av Map/Reduce
  • Hur du bollar med 1000-tals samtidiga aktiviteter med hjälp av Actors
  • Översikt av några andra produktivitetshöjande Groovyramverk

Talare: Jens Riboe

Jens Riboe har en lång erfarenhet av programutveckling i många olika språk och på många olika plattformar. Jens håller passionerade kurser hos Informator om Android app programmering, webb-programmering med Groovy & Grails, systemutveckling med C++/C++11, programutveckling med Erlang, programmering i Java, användning av Cloud Computing och mer därtill.

Till vardags leder han den tekniska utvecklingen av detta års förmodligen mest intressanta startup-företag inom området eTendering. Tekniskt är det ett system utvecklat med agila metoder i Groovy & Grails och driftsatt i Amazon molnet AWS.

Här hittar du Informators utbildingar inom Java & Open Source

Läs Jens Riboes inlägg Informator-Bloggen

Informator är Nordens största kompetensutvecklare inom IT och projektledning. Våra kurs- och certifieringscenter finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. www.informator.se

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.